erfgoedobject

Hoeve

bouwkundig element
ID
87088
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/87088

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Hoeve, waarvan het boerenhuis in kern minimaal opklimmend tot het midden van de 18de eeuw. Twee lange parallelle volumes aangeduid op kaart 2de kanton, landboek Kanegem (1762), drie volumes aangeduid op Ferrariskaart (1770-1778). Mogelijk oudere geschiedenis, zie bebouwing aan oostzijde van de straat op een schetsmatige kaart van de parochie Kanegem (circa 1600). Volgens kadaster worden in 1876 de twee zuidelijke landgebouwen afgebroken en vervangen door een stal en een schuur in elkaars verlengde, haaks op het boerenhuis en aan westzijde van het erf. Circa 1886 worden stal en schuur uitgebreid aan westzijde, circa 1889 wordt de stal opnieuw uitgebreid. Circa 1912 registreert het kadaster een vergroting van het boerenhuis aan noordzijde door toevoeging van een tweede woonhuisvolume, en de bouw van de stal ten zuiden van het boerenhuis.

Erfoprit via het noordwesten, schuin vanaf de weg, gemarkeerd door twee linden en Onze-Lieve-Vrouwkapel. Erftoegang via betonnen pijlers waartussen ijzeren hek. Hoeve met losstaande bestanddelen in L-vorm rondom open en deels verhard erf. Verankerde bakstenen hoevegebouwen onder zadeldaken met kleine dakoverstek (Vlaamse pannen).

Haaks op de erfoprit aan oostzijde, een dubbel boerenhuis bestaande uit twee parallelle aan elkaar gebouwde vleugels (noordelijk: lagere nok). Noordgevel met gecementeerde plint, getoogde muuropeningen, natuurstenen onderdorpels; vernieuwd schrijnwerk met grote roedeverdeling en luiken, nieuwe deur. Westelijke zijgevel met nieuw parement. Erfgevel volledig en oostgevel deels gecementeerd en van imitatievoegwerk voorzien; rechthoekige gevelopeningen. Sporen van lagere aanbouw aan oostzijde. In het verlengde van de erfoprit, een stalgebouw met getoogde stalvensters, onder meer gedicht. Later ingebrachte staldeuren onder betonnen latei. Baksteenbouw gekenmerkt door druiplijstjes, X-vormige en kruisvormige muurankers; latere zuidelijke uitbreiding met lange rechte ankers. Noordgevel met afgeschuinde hoek, gedichte poortopening onder ijzeren latei. Later aangebouwde en flankerende uitbreidingen aan westzijde onder zadeldak en lessenaardak. In het verlengde van de stal ten zuiden, een schuurgebouw met geĆÆncorporeerde stal en wagenhuis. Onder meer bewaarde getoogde stalvensters. Deels gedicht centraal wagenhuis onder houten latei. Schuurgedeelte met centrale rechte poort; gedichte getoogde muuropeningen met druiplijst, met inbreng van stalvensters; asemgaten. Aan oostzijde van het erf, haaks op woonhuis, een kleinere stal met lagere noordelijke aanbouw.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen, Mutatieschetsen Kanegem (207), 1876/13, 1886/2, 1889/30, 1912/24.

Bron     : Callaert G. & Santy P. met medewerking van Boone B., Devooght K. & Moeykens S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, Deel I: Stad Tielt (straten A-R), Deel II: Stad Tielt (straten S-Z), Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL29, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Callaert, Gonda, Santy, Pieter
Datum  : 2007


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/87088 (Geraadpleegd op 25-06-2021)