erfgoedobject

Neogotische congregatiezaal

bouwkundig element
ID: 87108   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/87108

Juridische gevolgen

Beschrijving

Kanegem-Dorp nr. 4. Neogotische congregatiezaal/ patronagezaal/ parochiezaal. Gelegen ten noordwesten van de kerk, bij het begin van de Sint-Bavostraat. Vormt een geheel met de onderpastorie (Sint-Bavostraat nr. 2) aan westzijde en de H. Geestkapel aan oostzijde, het ensemble wordt gebouwd in 1897-1900 in opdracht van pastoor Gustaaf De Maître, naar ontwerp van architect Frans Vanden Heuvel uit Nevele. De Sint-Bavostraat was toen nog onbebouwd, de oorspronkelijke bedoeling was het zicht op het ensemble vrij te houden doch vrij kort na de bouw wordt het zicht deels ontnomen door nieuwe bebouwing in de Sint-Bavostraat. In de volksmond "den tap" geheten, z.g. wegens de functie als parochiezaal met drankgelegenheid. Interieur wordt tijdens het derde kwart van de 20ste eeuw grondig verbouwd. Het geheel wordt opnieuw verbouwd en uitgebreid in 1978: de feestzaal wordt uitgebreid aan tuinzijde, op de bovenverdieping wordt het kruisribgewelf weggemoffeld achter een verlaagd plafond, aan tuinzijde worden vensters gedicht en aan voorzijde gewijzigd. Huidig gebruik als polyvalente zaal, eerste verdieping als bergruimte, eigendom van stad Tielt. Door recente aankoop van de onderpastorie (Sint-Bavostraat nr. 2) door de stad Tielt zijn er plannen tot verbouwing van de parochiezaal.
Verankerde baksteenbouw van zes traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen, nok evenwijdig met straat); schouderstukken, muurplaten en bekronend kruis in natuursteen; gecementeerde plint. Begane grond met rechthoekige vensters, o.m. gedicht en vervangen door later ingebrachte poort. Tweede bouwlaag oorspronkelijk voorzien van gekoppelde lancetvensters gevat in rondboogtraveeën, aan tuinzijde gedicht met bewaarde bakstenen monelen, aan straatzijde gedicht en vervangen door rechthoekige ramen in kunststof. Natuurstenen cartouches in centrale traveeën: "DIT HUIS IS GENAAMD" en "ST. JOSEF - 1897". Oostelijke zijgevel met drie lancetvensters. Het oorspronkelijke interieur is verdwenen, de huidige aankleding dateert uit de jaren 1950 - 1970. Bewaard tongewelf weggestopt achter verlaagd plafond.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, 207: Mutatieschetsen, Kanegem, 1900/2.
DE GRYSE P. (red.), Tielt graag gezien, Koksijde, 2003, nrs. 52-53.


Bron     : Callaert G. & Santy P. met medewerking van Boone B., Devooght K. & Moeykens S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, Deel I: Stad Tielt (straten A-R), Deel II: Stad Tielt (straten S-Z), Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL29, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Callaert, Gonda, Santy, Pieter


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Neogotische congregatiezaal [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/87108 (Geraadpleegd op 17-01-2020)