Vrijstaand woonhuis en melkerij

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Tielt
Deelgemeente Kanegem
Straat Kanegemstraat
Locatie Kanegemstraat 191, Tielt (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Tielt (adrescontroles: 08-06-2007 - 08-06-2007).
  • Inventarisatie Tielt (geografische inventarisatie: 03-01-2006 - 31-12-2006).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Vrijstaand woonhuis en melkerij

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Kanegemstraat nr. 191. Vrijstaand woonhuis en melkerij. Er wordt reeds een woonhuis op deze plaats aangeduid in het midden van de 18de eeuw, cf. landboek Kanegem (1762). In 1906 wordt volgens kadaster ten westen van het woonhuis een nieuw melkerijgebouw opgericht, in 1912 volgt een volledige reconstructie van het woonhuis. Een klein bijgebouw aan zuidoostzijde gaat minimaal terug tot 1830, cf. primitief kadasterplan.
Eenlagig volume van vier traveeën in verankerde donkerrode baksteenbouw onder zadeldak (nok evenwijdig met straat, mechanische pannen), met overhoeks muizentandfries; banden en ontlastingsbogen in gele baksteen. Houten lijstgoot. Getoogde muuropeningen, beluikt, vernieuwd schrijnwerk.
Melkerijgebouw in donkerrode verankerde baksteenbouw onder zadeldak (nok haaks op de straat,Vlaamse pannen). Trapgevel met overhoekse toppilaster; afwisselend gebruik van rode en gele baksteen voor banden, lisenen en omlijsting; natuurstenen schouderstukken. Sierankers. Centrale poort, sporen van een verdwenen laadbordes. Nis in geveltop waarin beeld H. Antonius met kind. Westelijke zijgevel geritmeerd in drie traveeën door licht vooruitspringende pilasters; banden, ontlastingsbogen en onderbroken kraallijst in afwisselend rode en gele baksteen. Getoogde openingen o.m. twee gedicht, natuurstenen onderdorpel; keldervenster.
Ten oosten een bakstenen bijgebouwtje onder zadeldakje (nok haaks op straat, Vlaamse pannen), gecementeerde plint, gedichte openingen, bewaard venstertje onder houten latei, vernieuwde deur in later afgeschuinde hoektravee.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, 207: Mutatieschetsen, Kanegem, 1906/3, 1912/23.

Bron: Callaert G. & Santy P. met medewerking van Boone B., Devooght K. & Moeykens S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, Deel I: Stad Tielt (straten A-R), Deel II: Stad Tielt (straten S-Z), Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL29, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Callaert, Gonda & Santy, Pieter

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kanegemstraat (Kanegem)

Kanegemstraat (Tielt)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.