erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
87142
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/87142

Juridische gevolgen

Beschrijving

Hoeve, gelegen in de bocht van de weg gevormd door het kruispunt van de Strichtensgoedstraat met de Mooremandestraat.

Site minimum teruggaand tot het begin van de 17de eeuw, confer voorkomen van een klein volume op een schetsmatige kaart van de parochie Kanegem (circa 1600), als pachter wordt Pieter Van Doorne vermeld. Aangeduid in het midden van de 18de eeuw als een hoeve van twee volumes, confer het landboek van Kanegem, kaart 5de kanton (1762): een ouder woonhuis (verdwenen) staat parallel ten oosten van de stal langsheen de straat, ten zuiden van de hoeve liggen een poel en een boomgaard. Enkele jaren later wordt ten zuiden van het erf een haakse schuur gebouwd; aan de oostzijde van het oude woonhuis ligt een moestuin met aan zuidzijde een bakhuisje, confer Ferrariskaart (1770-1778). Circa 1830 is het woonhuis al op huidige plaats gebouwd, het oudere boerenhuis is intussen afgebroken. Vermelding in de Atlas der Buurtwegen (1846): "Ferme Huyse". Vanaf 1885 wordt de hoeve eigendom van de familie Malfait uit Vurste. Volgens kadaster worden circa 1889 aan oostzijde van het erf twee nieuwe bijgebouwtjes opgetrokken. In 1926 wordt aan zuidzijde van het bakhuisje een nieuw volume toegevoegd. Recentelijk is het oude bakhuisje verdwenen om plaats te maken voor de bouw van een nieuwe hangar.

Losstaande volumes in donkerrode verankerde baksteenbouw, rondom een grotendeels onverhard erf met struikbegroeiing en centrale eik. Oost-west georiënteerd eenlagig boerenhuis van vijf ongelijke traveeën op een lichte verhoging, onder zadeldak in gesmoorde Vlaamse pannen, met houten klokkenruitertje. Gepleisterde kroonlijst, aan erfzijde voorzien van consoles. Rijkelijk uitgevoerde erfgevel gekenmerkt door gebruik van gesmoorde baksteen onder meer voor deuromlijsting en door een baksteenband verbonden halfronde vensteromlijstingen; ompleisterde dagkanten. Straatgevel met rechte gevelopeningen en nieuwe luiken. Natuurstenen onderdorpels, houten schrijnwerk (T-ramen), deur aan erfzijde met verdeeld halfrond bovenlicht. Oostgevel eveneens met rondboogvenster in gesmoorde baksteen, keldervenster onder betonnen latei.

Stal langsheen de straat onder golfplaten zadeldak (nok loodrecht op boerenhuis). Gedichte getoogde stalvensters vervangen door nieuwe rechte openingen. Nieuwe zuidelijke zijgevel, nieuwe steunberen aan erfzijde. Schuur onder licht overkragend zadeldak in Vlaamse pannen (nok evenwijdig met boerenhuis). Wagenhuis met twee inritten onder houten latei; twee schuurpoorten onder houten latei, bewaarde poorten onder andere met klinket; tweeledige staldeuren onder ijzeren latei. Vernieuwde westelijke zijgevel. Nieuwere stal aangebouwd aan zuidzijde. Aan de oostzijde van het erf bevindt zich nog een klein stalletje onder zadeldak in mechanische pannen.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen, Mutatieschetsen Kanegem, 1889/6, 1926/6.

Bron: CALLAERT G. & SANTY P. met medewerking van BOONE B., DEVOOGHT K. & MOEYKENS S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, Deel I: Stad Tielt (straten A-R), Deel II: Stad Tielt (straten S-Z), Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL29, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Callaert, Gonda; Santy, Pieter
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Aanvullende informatie

De stal aan de straat onder golfplaten zadeldak werd vernieuwd.

  • Informatie verkregen van de stad Tielt (22 augustus 2022).
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Hoeve met losse bestanddelen [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/87142 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.