erfgoedobject

Stal met wagenhuis

bouwkundig element
ID
87148
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/87148

Juridische gevolgen

  • is deel van de aanduiding als vastgesteld bouwkundig erfgoed Historische hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Historische hoeve, waarvan het boerenhuis in kern mogelijk teruggaand tot de 16de eeuw, confer aanduiding van een volume op een schetsmatige kaart van de parochie Kanegem (circa 1600). Gelegen ten westen van de Nagelstraat, nabij de grens Kanegem - Ruiselede. In 1762 wordt het huidige langwerpige woonhuis met haaks landgebouw ten zuiden weergegeven, aan noord- en oostzijde met resterende rechte walgrachten, confer landboek van Kanegem, kaart 11de kanton (1762). In 1830 komt enkel nog de walgracht ten oosten voor, ten westen van het woonhuis met stal staat een haaks landgebouw, vermoedelijk een schuur. Ten westen staat een tweede landgebouw. Twee kleine bijgebouwen staan ten zuiden daarvan: bakhuisje en stalletje. De hoeve was bereikbaar via de Vlaagtmolenvoetweg die ter hoogte van de erftoegang via de huidige erfoprit terug naar de Nagelstraat liep. In 1846 vermelding "Ferme Bral". In 1876 wordt volgens kadaster het woonhuis verlengd aan westzijde. Rond 1889 wordt een nieuw bakhuis en een stalletje ten zuiden gebouwd. De schuur wordt uitgebreid aan zuidzijde. Het westelijke landgebouw wordt afgebroken. In 1902 wordt volgens kadaster een nieuwe stal gebouwd, op de plaats van het stalletje uit 1889. Op het einde van de 20ste of het begin van de 21ste eeuw wordt de schuur afgebroken om plaats te maken voor nieuwe hangars.

Hoeve bestaande uit losstaande bestanddelen omheen deels verhard erf bestaand uit beboomd gazon en bloemperkjes. Zuidelijke erftoegang via ijzeren hek tussen overhoekse bakstenen pijlers. Stuk achthoekig basement van een kerkzuil als sierstuk in gazon (restant van de oude Kanegemse kerk, zie ook Kanegem-Dorp, Kanegemstraat en Tieltvoetweg).

Aan noordzijde staat een langgerekt boerenhuis van negen traveeën in verankerde baksteenbouw met gepekte plint, onder licht overkragend zadeldak (nok haaks op straat, zwarte en rode Vlaamse pannen) met drie recentere dakkapellen. Het oudste woonhuisgedeelte zit vervat in de vijf centrale traveeën in dubbelhuisstructuur. Rechte muuropeningen met rechte druiplijst, nieuwe deuren, bewaard schrijnwerk (houten schuiframen met zes glasvlakken en vaste naald) voorzien van dievenijzers, natuurstenen onderdorpels. Het oostelijke stuk is vermoedelijk het voormalige stalgedeelte met gedichte getoogde opening en later ingebrachte vensteropeningen. Het westelijk stuk van het woonhuis (gedateerd 1876) met onder meer gedichte openingen, werd bijgebouwd als stal en later tot woonhuis omgevormd.

Aan oostzijde van het erf staat een verankerde bakstenen stal onder zadeldak in Vlaamse pannen, gecementeerde plint, getoogde kleine stalvensters en -deuren, laadluik onder dakvenster, zuidelijk stuk als wagenhuis met twee korfboogvormige poorten.

Aan noordzijde daarvan ligt een half ondergrondse gemetselde aardappelkelder.

Aan westzijde van het erf liggen nieuwe hangars op de plaats van de oude schuur.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207: Mutatieschetsen, Kanegem, 1877/8, 1889/37, 1905/28.

Bron: CALLAERT G. & SANTY P. met medewerking van BOONE B., DEVOOGHT K. & MOEYKENS S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, Deel I: Stad Tielt (straten A-R), Deel II: Stad Tielt (straten S-Z), Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL29, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Callaert, Gonda; Santy, Pieter
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Aanvullende informatie

Na een brand werd een nieuw woonhuis opgetrokken. De gemetselde aardappelkelder ten noorden van de stal is niet langer aanwezig. 

  • Informatie verkregen van de stad Tielt (22 augustus 2022).
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Stal met wagenhuis [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/87148 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.