Kasseiweg Kanegem-Aarsele

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Tielt
Deelgemeente Kanegem
Straat Neringenstraat
Locatie Neringenstraat zonder nummer, Tielt (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Tielt (adrescontroles: 08-06-2007 - 08-06-2007).
  • Inventarisatie Tielt (geografische inventarisatie: 03-01-2006 - 31-12-2006).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kasseiweg Kanegem-Aarsele

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als monument Kasseiweg Kanegem-Aarsele

Deze bescherming is geldig sinds 30-05-2000.

Beknopte karakterisering

Typologiekasseiwegen

Beschrijving

* Neringenstraat z.nr. Kasseiweg Kanegem-Aarsele. Landelijke verbindingsweg tussen de dorpskernen van Kanegem en Aarsele. Ca. 2 km lange rechte weg, die de vallei van de Neringbeek doorsnijdt, op grondgebied van Kanegem en Aarsele, in de Aarseelse dorpskern doorlopend in een stuk van de Jules Van Ooststraat. Beschermd als monument bij M.B. van 30/05/2000.

Historiek.
Een ouder traject dat Kanegem met Aarsele verbond liep in een aanzienlijke omweg langs de huidige Aarselekapellestraat en Oude Gentweg (cf. Aarsele). In 1856 wordt een kortere verbinding aangelegd, gr.m. op het tracé van een 18de-eeuwse voetweg: de "Aerseelevoetweg", die wordt rechtgetrokken, verbreed en verhard met rechthoekige porfieren straatstenen uit Quenast. De plannen worden opgemaakt door P.C. Popp, conducteur van Bruggen en Wegen. De kasseiweg maakt deel uit van een groter traject over verschillende dorpen: de steenweg van Ruiselede naar Wakken. Kort na de aanleg wordt door de "Besturende Commissie van de steenweg van Ruysselede naar Wacken" barrierrechten geheven op de nieuwe verbindingsweg. Deze worden in de jaren 1870 afgeschaft, en de onderhoudslast overgedragen op het lokaal bestuur. In 1890-1891 ondergaat de weg herstellingen. In 1921-1923 wordt de weg hersteld na oorlogsschade.

Beschrijving.
Kasseiweg van ca. 2 km lang, met aflopende bermen en langsgrachten, omzoomd met boompjes; wegzate in tonrondte aangelegd; aan westzijde voorzien van geasfalteerde strook voor fietsers, op vroegere 'zomerweg' (verbrede berm bij droog weer geschikt voor fietser, paard, kar). Wegdek opgebouwd uit rechthoekige porfieren formaatstenen in halfsteensverband met opsluiting d.m.v. verbandstenen en de grote 'Zweedse' porfierkei als boordsteen. De halfdoorlatende verharding is specifiek voor het doorsnijden van valleigebied.

ARCHIEF R-O WEST-VLAANDEREN - ONROEREND ERFGOED, Archiefnrs. W/01636 en DW002117.
DE BRABANDERE R., Kanegem, in HOLLEVOET F., Als straten gaan... praten, Tielt, 2005, p. 56.

Bron: Callaert G. & Santy P. met medewerking van Boone B., Devooght K. & Moeykens S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, Deel I: Stad Tielt (straten A-R), Deel II: Stad Tielt (straten S-Z), Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL29, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Callaert, Gonda & Santy, Pieter

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Neringenstraat (Kanegem)

Neringenstraat (Tielt)

is gerelateerd aan Kasseiweg Kanegem-Aarsele

Neringenstraat zonder nummer, Tielt (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.