erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
87214
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/87214
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Juridische gevolgen

Beschrijving

Historische hoeve, bestaande uit losstaande bestanddelen, langsheen een begraasd erf met centrale linde en losse verharding.

Historiek

Naar verluidt minimum opklimmend tot het begin van de 18de eeuw. Voorkomend op de Ferrariskaart (1770-1778) als twee volumes in L-vormige constellatie op de plaats van het huidige boerenhuis en schuur, met een poel langs straatzijde ten zuiden van het erf. Dezelfde gebouwen komen ook voor op het primitief kadasterplan (circa 1830), de schuur/ stal als langgerekt volume, aan de straatzijde ligt een bakhuisje. Omstreeks 1848 wordt het woonhuis in twee aparte wooneenheden gesplitst. De hoeve is gedurende de 19de eeuw in eigendom van de familie d'Hanins de Moerkerke uit Brugge en wordt naar verluidt reeds vanaf circa 1700 verpacht aan de familie Van Walleghem. In 1877 wordt de hoeve verkocht aan Hendrik en Felix Van Walleghem, landbouwers te Schuiferskapelle. Daarop wordt in 1878 de schuur/ stal grondig verbouwd tot het huidige volume. Ook het woonhuis wordt ingrijpend vergroot: aan noordzijde verbreed door aanbouw onder sleepdak, aan westzijde wordt een stal aangebouwd. In 1886 wordt het woonhuis terug eengemaakt. In 1896 wordt de hoeve opnieuw verkocht aan grootgrondbezitters en terug uitgebaat als pachthoeve. Vermoedelijk wordt in het begin van de 20ste eeuw de zomerkeuken bijgebouwd ten westen van het boerenhuis.

Beschrijving

Begraasd erf met losse verharding en restanten van een kasseien oprit, deels afgesloten van de straat door een beukenhaag en toegankelijk via een 20ste-eeuws ijzeren hek. Hoevegebouwen in donkerrode verankerde baksteenbouw. Ten noorden van het erf staat een boerenhuis van zeven traveeën met aangebouwde paardenstal van twee traveeën aan de westzijde, onder een zadeldak dat aan de noordzijde uitloopt in een sleepdak (nok haaks op straat, erfzijde in mechanische pannen, achterzijde in Vlaamse pannen). Witgekalkte erfgevel met gepekte plint en eenvoudige houten gootlijst. Getoogde muuropeningen waarin vernieuwd schrijnwerk (houten T-ramen) met luiken, betegelde onderdorpels. Vernieuwde voordeur met getoogd bovenlicht. Bakstenen stoep, onder meer in visgraatverband ter hoogte van de voordeur. Achterzijde met rechthoekige muuropeningen, onder meer een venstertje met traliewerk in de oostelijke travee en een voutekamer naast de paardenstal.

Ten westen naast het boerenhuis staat een zomerkeukentje onder zadeldak in Vlaamse pannen, met getoogde muuropeningen. Herbergde onder meer varkensstal en bakoven.

Aan de westzijde van het erf ligt een sterk verbouwd langgerekt schuur- en stalvolume, haaks op het boerenhuis georiënteerd. Talrijke bouwsporen en gedichte muuropeningen, onder meer met nieuw metselwerk in snelbouwsteen. Stalgedeelte onder zadeldak in Vlaamse pannen met overkraging op houten kardoezen (eertijds met strodak). Rechthoekige stalvenstertjes onder houten lateien, getoogde staldeuren. Schuurgedeelte onder steil zadeldak met hogere nok in golfplaten, overkraging op kardoezen. Resterende houten schuurpoort met klinket, onder houten latei; een tweede poortopening is gedicht. Zuidelijk deel afgeplat met lessenaarsdak, met resterende beplanking, vermoedelijk voormalig wagenhuis. Deur- en poortopeningen aan westzijde gedicht.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207: Mutatieschetsen, Schuiferskapelle, 1848/4, 1878/2, 1886/2.

Bron: CALLAERT G. & SANTY P. met medewerking van BOONE B., DEVOOGHT K. & MOEYKENS S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, Deel I: Stad Tielt (straten A-R), Deel II: Stad Tielt (straten S-Z), Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL29, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Callaert, Gonda; Santy, Pieter
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Hoeve met losse bestanddelen [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/87214 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.