erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
87249
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/87249

Juridische gevolgen

Beschrijving

Bakvoordestraat nr. 24. Ten oosten van de weg gelegen hoeve met losse bestanddelen. Als site wellicht reeds aangeduid op de Ferrariskaart (1770-1778), doch met een andere opstelling van losse bestanddelen. Ongeveer met de huidige L-vormige opstelling van huis met aansluitende stalling en schuur aangeduid op de Atlas der Buurtwegen (1846) en op mutatieschets van 1861. Erftoegang via ijzeren hekken.
Ten noorden van het erf, boerenhuis van vier traveeën + opkamertravee en anderhalve bouwlaag onder zadeldak (mechanische pannen). Cementering met schijnvoegen van de erfgevel uit het eerste kwart van de 20ste eeuw, het huis is wellicht ouder en gaat mogelijk terug op het volume dat aangeduid is op de boven genoemde atlas. Erfgevel: licht getoogde en rechthoekige muuropeningen onder latei of in een geriemde omlijsting met beraping, luikduimen; bewaard houtwerk uit de periode van de cementering. Rechter zijgevel in rode baksteen, getoogde muuropeningen onder meer van kelderluik en laadluik, uilengat.
Links aansluitend bij het boerenhuis, roodbakstenen stalling van 1892 (cf. jaarsteen in de linker zijgevel) onder lager golfplaten zadeldak. Getoogde muuropeningen in een geelbakstenen omlijsting, in de linker zijgevel rondbogig laadluik.
Ten oosten van het erf, voormalige dwarsschuur onder zadeldak met wolfseinden (golfplaten). Verstening van de oorspronkelijke schuur in stijl- en regelwerk met houten beplanking (constructie nog deels aanwezig), ook de samengestelde gebinten van schaar- en nokgebinte zijn nog bewaard. De verstening dateert reeds deels uit de 19de eeuw cf. roodbakstenen linker zijgevel (zelfde baksteen loopt door in aanbouw onder lessenaarsdak) met rechthoekige en getoogde muuropeningen met groenbeschilderde laadluiken. De verstening van de lange erfgevel in snelbouwsteen is recent.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, 207: Mutatieschetsen, Torhout, 1893/4.


Bron     : Vanneste P. met medewerking van Moeykens S. & Callens T. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Torhout, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL28, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Vanneste, Pol


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/87249 (Geraadpleegd op )