Kerk Sint-Jan-Bosco

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Torhout
Deelgemeente Torhout
Straat Don Boscoplein
Locatie Don Boscoplein zonder nummer, Torhout (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Torhout (adrescontroles: 07-10-2007 - 07-10-2007).
  • Inventarisatie Torhout (geografische inventarisatie: 01-01-2007 - 31-12-2007).
  • Thematische inventarisatie 20ste-eeuwse kerken (geografische inventarisatie: 01-07-2008 - 31-12-2009).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kerk Sint-Jan-Bosco

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Don Boscoplein nr. +1/ Revinzestraat/ Pastoriestraat. Kerk Sint-Jan-Bosco van de in 1956-1959 opgerichte parochie Don Bosco. Gelegen in beboomd grasplein met speeltuin, op een groot, rondom door straten omgeven perceel. In 1958 wordt het postgebouw van de UNO van de Wereldtentoonstelling in Brussel (1958) aangekocht en in 1959 ingericht als noodkerk. De nood van een definitieve kerk wordt reeds geopperd eind jaren 1960 (bouwplan van 1968, cf. afbeelding). In 1974 (cf. gedenksteen eerste steenlegging)-1976 wordt de noodkerk vervangen door het huidig bedehuis, een ontwerp van architect Aimé Pauwels (Kortrijk) in samenwerking met architect René De Deyne (Torhout).

'Zaalkerk' op onregelmatig hoekig grondplan. Gebouwd in gele baksteen en beton, de vrijstaande klokkentoren is opgetrokken in glijbeton. Volumespel door middel van gesloten bakstenen muurpartijen met wisselende hoogte en de vrijstaande toren met kruisbekroning. Een lage betonnen muur geaccentueerd door leibomen leidt naar de inkom van de kerk en verbindt de toren met de kerk. Plan: weekkapel ten zuiden, kerkruimte, naar het westen gericht koor, sacristie, biechtruimte en andere functies ten noorden.
Sobere interieurwerking: bakstenen wanden met langwerpige glasramen net onder het plafond, doch ook enkele glasramen vanaf de grond. Glasramen van Jan Leenknegt (Ronse) met voorstellingen "De laatste dag van de Schepping" (1997), "De Morgenster" (2000), "Allelujah" (2003) en "Het hemels Jeruzalem en de hel" (2002). Een kruisweg door T. Mergaert (Staden). Sober koor met indirecte lichtinval. Oorspronkelijk orgel van 1968 door de firma Loncke (Diksmuide), op vandaag nieuw orgel, mogelijk met verwerking van het oude orgel. Glasraam "Het levensbrengend water" (2006) van dezelfde glazenier in de weekkapel.

STADSARCHIEF TORHOUT, Modern archief, bouwaanvragen, nr. 85/E/2036.
FAUCONNIER A., ROOSE P., Het Historisch Orgel in Vlaanderen, Deel IV a Provincie West-Vlaanderen (Arrondissementen Brugge en Oostende), Brussel, Bestuur voor Monumenten & Landschappen, 1986, p. 410-411.
MESTDAGH M., Archiefbeelden Torhout, Gent, 2002, p. 47.
MESTDAGH M., De kerken van Sint-Pietersbanden, Sint-Henricus, Don Bosco, Sint-Jozef Wijnendale, de Goede Herder en Maria Assumpta in Torhout, in Kerken in West-Vlaanderen, deel 1, decanaten Izegem-Lichtervelde-Roeselare-Staden-Tielt-Torhout, Roeselare, 1991-1992, p. 140-141.
MESTDAGH M., Torhout. De geschiedenis van een stad, Torhout, 2000, p. 168-169.

Bron: Vanneste P. met medewerking van Moeykens S. & Callens T. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Torhout, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL28, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Vanneste, Pol

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Don Boscoplein

Don Boscoplein (Torhout)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.