Restant van industriële gebouwen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Torhout
Deelgemeente Torhout
Straat Zwanestraat
Locatie Zwanestraat 2, Torhout (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Torhout (adrescontroles: 07-10-2007 - 07-10-2007).
  • Inventarisatie Torhout (geografische inventarisatie: 01-01-2007 - 31-12-2007).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Restant van industriële gebouwen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Huidevettersstraat z.nr. (rechts van nr. 4). Restant van industriële gebouwen, vermoedelijk restant van de huidenvetterij Van Caillie die vanaf de jaren 1760 tot aan de Zwanestraat loopt. Het complex is als dusdanig reeds aangeduid op het primitief kadasterplan (ca. 1830). Mogelijk wordt het gebouw na de Eerste Wereldoorlog in de maalderij geïntegreerd cf. aansluitende stoommaalderij in 1922 opgericht door de familie d'Aussy (cf. Putstraat z.nr.).
Verankerde rode baksteenbouw onder pannen zadeldak, vermoedelijk opgetrokken in de 19de eeuw. Rechthoekige en dichtgemetselde getoogde muuropeningen.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, 207, Mutatieschetsen, Torhout, 1912/92.

Bron: Vanneste P. met medewerking van Moeykens S. & Callens T. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Torhout, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL28, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Vanneste, Pol

Relaties

maakt deel uit van Zwanestraat

Zwanestraat (Torhout)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.