erfgoedobject

De hoge Schure

bouwkundig element
ID
87413
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/87413

Juridische gevolgen

  • is deel van de aanduiding als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve De hoge Schure
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Hoeve zogenaamd "De hoge Schure", zie aanduiding stafkaart. Eerste vermelding van het toponiem "hoge schure" in 1785 (zie K. De Flou). Site als dusdanig reeds met twee losse bestanddelen aangeduid op de Ferrariskaart (1770-1778). Op de kaart van Ph. Vander Maelen (1846-1854) benoemd als "Hooge Schuer Fe", op de kaarten van het Militair Cartografisch Instituut van 1861, 1883 en 1911 als "De Hooge Schuur". Hoeve grosso modo met huidige bestanddelen aangeduid op mutatieschets van 1835 (perceelswijziging). In 1849 vergroting van de hoeve door Joannes Dieryckx, notaris te Torhout, wijziging plattegrond van de schuur.

Parallelle losstaande bestanddelen onder zadeldaken (mechanische pannen) op een begraasd erf, Ten noorden van het erf, 19de-eeuws boerenhuis met vernieuwde erfgevel, halve verdieping met halfronde (blinde) venstertjes.

Ten zuiden van het erf, parallel aan het boerenhuis en aan de straatzijde, dwarsschuur met 18de-eeuwse kern, zie hoge roodbakstenen straatgevel met asemgaten en het gebruik van gele baksteen voor hoekkettingen en de omlijsting van de korfboogpoort. De linker- en rechtertravee zijn later toegevoegd (mogelijk in 1849), oorspronkelijk onder lessenaarsdak (zie bouwnaden). In een tweede fase (vermoedelijk eerste helft 20ste eeuw) worden deze traveeën opgehoogd en onder een verlengd en vernieuwd zadeldak gebracht (ook vernieuwd gebint). In dezelfde periode vernieuwde erfgevel met aanbouwen onder lessenaarsdaken (deels aangegeven op mutatieschets van 1940). Rechts, restant van beplankt stijl- en regelwerk. Rechthoekige muuropeningen onder witgeschilderde latei, roodbeschilderd houtwerk, rechthoekige schuurpoort.

Sporen van oude mestvaalt, stenen waterput, gierput en bakstenen stoep. In de aanbouw van 1940, beestenbascuul uit de eerste helft van de 20ste eeuw.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207: Mutatieschetsen, Torhout, 1835/31, 1849/84, 1940/138.
  • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Brugge, deel 6, 1926, kolom 426.

Bron: VANNESTE P. met medewerking van MOEYKENS S. & CALLENS T. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Torhout, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL28, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanneste, Pol
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Aanvullende informatie

De boerenwoning, parallel aan de schuur, werd gesloopt. De schuur wordt gerestaureerd. 

  • Informatie verkregen van de Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst Brugge en Ommeland (21 december 2022).
Auteurs: Jacobs, Els
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: De hoge Schure [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/87413 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.