erfgoedobject

Hoeve Papelekkehoeve

bouwkundig element
ID
87498
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/87498

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve Papelekkehoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Papeplekkedreef nr. 10. Achterin gelegen hoeve zogenaamd "Papelekkehoeve", bereikbaar via nieuw aangeplante dreef, markerende tuinmuur en prieel, cf. infra. Vernieuwde erfpijlers en kapelletje bij de erftoegang (cf. Papelekkedreef z.nr.).

Eerste vermelding in het kadaster in 1840, bouw van de hoeve door L. Van Caillie, directeur van de registratie te Arlon; dit gaat samen met een rechtlijnige landbouwverkaveling van het gebied rond de hoeve (op de Ferrariskaart van 1770-1778 nog aangeduid als bosgebied). De benaming "goed genaemd de Pape-Plekke" komt voor het eerst voor in een advertentie van 1838 (cf. K. De Flou). In de literatuur is er sprake van een 'buitenverblijf annex boerderij' in handen van de Torhoutse huidenvettersfamilie Vancaillie, later d'Aussy de Breemeersch de ter Hellen. In 1893 en 1931 uitbreiding van de hoeve, respectievelijk door de familie Van Caillie en d'Aussy. In 1901 wordt op het aanpalend perceel een tuinprieel (cf. mutatieschets) en wellicht ook de tuinmuur gebouwd door J. d'Aussy. Samen met de aanpalende parktuin wijst dit op een goed afgeschermde, kleine lusttuin. In de jaren 2000 wordt het huis herbouwd als identieke kopie. De tuinmuur en het tuinprieeltje zijn tijdens het veldwerk in 2006 in restauratie. Twee bewaarde schilderijen - vermoedelijk daterend uit het begin van de 20ste eeuw - geven een beeld enerzijds van de erftoegang en het huis en anderzijds van het tuinprieeltje.

Achterin gelegen hoeve met losse bakstenen bestanddelen onder pannen zadeldaken, gegroepeerd rondom erf. Voorliggende omhaagde weiden, enkele bewaarde hoogstamfruitbomen. Deze omhaging gaat evenals het gebruik als boomgaard vermoedelijk reeds terug op de aanleg van de hoeve. In 1893 en 1931 belangrijke uitbreiding van de hoeve (cf. mutatieschetsen), dit betreft voornamelijk de nutsgebouwen ten noordwesten van het huis. Het oorspronkelijke, witgeschilderde boerenhuis – gelegen recht op de dreef - was 19de-eeuws. Dakruiter met klokje, het klokje herinnert aan de rol die August Van Caillie speelde als commandant van de burgerwacht in Maldegem (ca. 1830-1835). Het witgeschilderde volume is wat betreft de voorgevel getrouw gereconstrueerd, ook het houtwerk is hermaakt naar oud model. Ten noordoosten van het huis, witgeschilderd bakhuisje (ovenhuisje verwijderd). Overige nutsgebouwen: vermoedelijk laat 19de-eeuwse stalling met geïncorporeerde voederkeuken, verzorgde dakoverstek en bewaard groen beschilderd houtwerk. Eenvoudiger schuur met geïncorporeerde stalling en wagenhuis, gele baksteenbouw vermoedelijk uit de jaren 1920-1930. Erf deels gekasseid en met bakstenen op hun kant.

Ter hoogte van het bakhuis begint de tuinmuur, die eindigt op het tuinprieel (gebouwd ca. 1901), zowel de muur als het zeshoekige prieel zijn oorspronkelijk witgeschilderd. Tuinmuur geritmeerd door steunberen, afdekking met Vlaamse pannen, mijterboogvormig nisje aan de parkzijde. Achterliggend park met rode beuk, eiken, populieren en wilgen. Licht gemodelleerde graspartijen met paden en palm (buxus), reliëf cf. ook afbeelding van de tuin op het schilderij.
Veelhoekig witgeschilderd tuinprieeltje, grosso modo bewaard zoals op afgebeeld op hoger vermeld schilderij. Onderkelderd en onder leien bedaking, ritmering door middel van hoekpilasters en beluikte rondboogvensters. Aan de parkzijde, luifel met gekartelde ijzeren afboording op ijzeren spillen. Bewaard witgeschilderd houtwerk: vleugeldeur en ramen met kruisindeling, geometrische roedeverdeling ingevuld met gekleurd glas. Bewaard interieur met plankenvloer en eenvoudig houten schouwtje waarop beglaasde kast met Mariabeeld.

Foto's: oude foto in bezit van de eigenaars, twee foto's van het Stadsbestuur.
KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, 207: Mutatieschetsen, Torhout, 1840/9, 1893/7, 1901/25, 1931/39. BRUNO, Torhout rond 1900, Torhout, 1985, p. 231 (iconografie).
DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Brugge, deel 12, 1931, kolom 352.
DEGRANDE V., Inventaris van de kapellen in West-Vlaanderen. Gemeente Torhout, s.l., s.d. (iconografie boerenhuis).
HAELEWIJN R., Torhout in oude prentkaarten, Zaltbommel, 1979, deel 1, prentkaart 51.
MESTDAGH M., Torhout. De geschiedenis van een stad, Torhout, 2000, p. 192.


Bron     : Vanneste P. met medewerking van Moeykens S. & Callens T. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Torhout, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL28, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Vanneste, Pol


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve Papelekkehoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/87498 (Geraadpleegd op 16-06-2021)