erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
87579
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/87579

Juridische gevolgen

Beschrijving

19de-eeuwse hoeve met losstaande bestanddelen onder zadeldaken (mechanische pannen) U-vormig opgesteld rondom een met gras begroeid erf. Site als dusdanig reeds aangeduid op de Ferrariskaart (1770-1778) en de Atlas der Buurtwegen (1846), echter met een andere opstelling. Het boerenhuis en de stalling zijn als dusdanig reeds aangeduid op de Atlas der Buurtwegen. Het kadaster noteert een vergroting van het huis in 1865, door Vandewalle August, raadsheer te Gent.

Ten oosten van het erf, geschilderd boerenhuis, mogelijk met oudere 18de-eeuwse kern, in de 19de eeuw aan de achterzijde hoger opgetrokken en uitgebreid. Zes traveeën onder zadeldak (blauwe mechanische pannen), gekartelde dakrand, mank aan de achterzijde. Erfgevel met rechthoekige muuropeningen. Bewaard witgeschilderd houtwerk met kruisindeling en grote roedeverdeling, vernieuwde luiken. Links en rechts, tegen de zijgevels, aanbouw van stalletjes onder lager zadeldak. Achtergevel (opgetrokken tot anderhalve bouwlaag), met bewaarde opkamertravee met beluikte kozijnconstructie. Haaks aansluitend bakhuis met lager (haaks) ovenhuisje.

Ten zuiden van het erf, geschilderde stalling, als volume als dusdanig reeds aangeduid op de Ferrariskaart (1770-1778) en de Atlas der Buurtwegen (1846). Gekartelde dakrand, rechthoekige en getoogde muuropeningen.

Ten westen van het erf, dwarsschuur met geïncorporeerd dubbel wagenhuis, nog niet aangeduid op de genoemde Atlas (1846) en de mutatieschets (1865) en dus daterend uit de tweede helft van de 19de eeuw. Mogelijk oorspronkelijk met volledig beplankte langsgevel(s). Aan de erfzijde gedeeltelijk versteend. Bewaarde roodbeschilderde beplanking onder de dakrand (deels bewaarde gekartelde lijst). Groen beschilderde houten poorten, bij het wagenhuis met hekwerk.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207: Mutatieschetsen, Torhout, 1865/54.

Bron: VANNESTE P. met medewerking van MOEYKENS S. & CALLENS T. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Torhout, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL28, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanneste, Pol
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Aanvullende informatie

De boerenwoning en het aansluitend bakhuis met lager ovenhuisje, zijn niet langer bewaard. 

  • Informatie verkregen van de Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst Brugge en Ommeland (21 december 2022).
Auteurs: Jacobs, Els
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Hoeve met losse bestanddelen [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/87579 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.