erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
87580
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/87580
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Juridische gevolgen

Beschrijving

Hoeve met losstaande bakstenen bestanddelen onder zadeldaken. Site als dusdanig aangeduid op de Ferrariskaart (1770-1778) en de Atlas der Buurtwegen (1846). Een gebogen wal ten westen van de hoevesite is niet aangeduid op Ferraris, wel op de Atlas der Buurtwegen (1846) en latere kaarten, op vandaag nog aanwezig zie actueel kadasterplan (gis Vlaanderen) en luchtfoto (gis West). Ook herkenbaar via de oude beplanting met populieren en wilgen. Volgens het kadaster vergroting van huis in 1883.

Erftoegang aan de straat, tussen twee lindebomen. Ten zuiden van het erf, 19de-eeuwse roodbakstenen dwarsschuur onder zadeldak (blauwe en rode mechanische (?) pannen, nok parallel met de straat). Langwerpig laag volume, poort onder verhoogde dakoverstek.

Ten noorden van het erf, in kern wellicht 18de-eeuws boerenhuis, in meerdere fases uitgebreid. Oorspronkelijk geelbakstenen volume van drie traveeën onder zadeldak, volume later naar achteren toe uitgebreid (rode baksteen). Getoogde huisdeur in een geriemde omlijsting van gesinterde baksteen, verbrede muuropeningen onder latei. In rechter zijgevel, roodbaktenen ruitvormig(e) metselaarsteken(s). Links aansluitend bij het boerenhuis, roodbakstenen huistravee.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207: Mutatieschetsen, Torhout, 1883/122.

Bron: VANNESTE P. met medewerking van MOEYKENS S. & CALLENS T. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Torhout, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL28, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanneste, Pol
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Hoeve met losse bestanddelen [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/87580 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.