erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
87589
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/87589

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voshoekstraat nr. 4. Achterin gelegen hoeve met losse bestanddelen U-vormig rondom het erf gegroepeerd, deels uit de tweede helft van de 18de eeuw en het begin van de de 19de eeuw, cf. aanduiding van data in het huis en de daarbij aansluitende stalling. Bij de erfoprit, kapel (cf. supra, Voshoekstraat nr. +4). Als site als dusdanig reeds aangeduid op de Ferrariskaart (1770-1778), als hoeve langs het nu verdwenen stuk van de Slarinstraat (nog herkenbaar in de erfoprit, en de perceelstructuur van de achterliggende akkers/ weiden). Begraasd erf, deels bewaarde bakstenen stoepen. Groene omgeving van de hoeve met (knot)populieren en –wilgen.
Ten noorden van het erf, boerenhuis met 18de-eeuwse kern cf. muurankers "175/ 7" in de erfgevel/ de "7" in de rechter zijgevel (mogelijk werd het huis met een halve travee ingekort). Verbouwing in de eerste decennia van de 19de eeuw, cf. letters en jaartal in gele baksteen in de rechter zijgevel: kruis/ "I"/ "B"/ "M"/ "C" (?), "1827". In de erfgevel, sporen van oorspronkelijke gele baksteen, licht getoogde muuropeningen, bewaard beschilderd houtwerk met kruisindeling en grote roedeverdeling. Aan de achterzijde, twee opkamervensters.
Interieur: samengestelde balkenlagen van moer- (met balkzolen) en kinderbalken. Brede schouw met bordenplank, rechts ervan vernieuwde muurkast. Ingewerkt klein schouwtje uit de 20ste eeuw.
Links bij het boerenhuis aansluitende stalling onder doorgetrokken zadeldak (golfplaten), dateert van 1826 cf. muurankers. Getoogde muuropeningen.
Achter het boerenhuis, bakhuis (niet duidelijk of het lagere ovenhuisje nog aanwezig is).
Ten oosten van het erf, stalling uit de 19de eeuw (aan de erfzijde, recente loods aangebouwd). Getoogde muuropeningen.
Ten zuiden van het erf, vrij lange 19de-eeuwse dwarsschuur, stijl- en regelwerk op lage bakstenen voeting, houten beplanking. Ankerbalkconstructie, eenvoudige gebinten. Achter de schuur, drinkpoel.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, 207: Mutatieschetsen, Torhout, 1861/220.


Bron     : Vanneste P. met medewerking van Moeykens S. & Callens T. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Torhout, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL28, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Vanneste, Pol


Relaties

  • Is gerelateerd aan
    Mariakapel geflankeerd door twee lindebomen

  • Is deel van
    Voshoekstraat


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/87589 (Geraadpleegd op )