erfgoedobject

19de-eeuws hoekwinkelpand

bouwkundig element
ID: 87621   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/87621

Beschrijving

Zwanestraat nr. 10/ Putstraat. 19de-eeuws hoekwinkelpand als dusdanig reeds aangegeven op het primitief kadasterplan van ca. 1830 (in de eerste aanwijzende tafel aangeduid als huis). In 1840 volgt volgens het kadaster een gedeeltelijke vernieuwing. Het hoekpand blijft volgens de schets ongewijzigd. In 1899 vindt er een gedeeltelijke herbouw plaats door Cordy-Beuselinck, Karel. In 1906 een verhoging en vergroting door dezelfde bouwheer. Een prentbriefkaart uit het interbellum (het interbellumpand op nr. 14 is reeds aangeduid, cf. straatinleiding) toont de winkel van Beuselinck met de huidige winkelpui en de gecementeerde schermgevel. De winkelpui is volgens een bewaard bouwplan vernieuwd in 1922 naar ontwerp van Thierry Nolf.

Diephuis van twee traveeën aan de Zwanestraat (twee en een halve bouwlaag) en vier traveeën aan de Putstraat (twee bouwlagen), de oorspronkelijke dakstructuur is een gemansardeerd zadeldak (mechanische pannen) met schild ter hoogte van de Zwanestraat. In de Putstraat sluit een huis van twee traveeën en twee en een halve bouwlaag aan onder zadeldak (vermoedelijk Vlaamse pannen). De neoclassicistische schermgevel aan de Zwanestraat dateert vermoedelijk van 1906: nu geel beschilderde pilastergevel met aflijnende kroonlijst. Korfbogige en rechthoekige muuropeningen in een geriemde omlijsting met druiplijst en sierlijke sluitsteen. Bewaard witbeschilderd houtwerk met onder meer kruisindeling. Bewaarde sierlijk uitgewerkte winkelpui met gebogen glasvlakken ter hoogte van de verdiepte winkeldeur. Winkeldeur met geëtst glas met afbeelding van winkelrinrichting (textiel).
Interieur: deels bewaarde winkelinrichting.
De niet beschilderde gevels aan de Putstraat zijn gecementeerd met schijnvoegen. Rechthoekige en getoogde muuropeningen, deels blind. Bewaard beschilderd houtwerk onder meer met kruisindeling en grote roedeverdeling.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, 207, Mutatieschetsen, Torhout, 1840/19, 1899/26.
STADSARCHIEF TORHOUT, Modern archief, nr. 1966.
HAELEWIJN R., Torhout in oude prentkaarten, Zaltbommel, 1979, deel 2, prentkaart 9.


Bron     : Vanneste P. met medewerking van Moeykens S. & Callens T. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Torhout, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL28, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Vanneste, Pol


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: 19de-eeuws hoekwinkelpand [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/87621 (Geraadpleegd op 31-05-2020)