erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
87666
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/87666
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Juridische gevolgen

Beschrijving

Achterin gelegen hoeve met losstaande bestanddelen toegankelijk via een oude voetwegel die oorspronkelijk in een hoek omheen de hoeve tussen de Hoogleenstraat en de Molstenstraat liep. Een onverharde weg door het ruime, begraasde erf maakt nu de verbinding. Het erf is dan ook aan noord- en zuidzijde toegankelijk via hekkens, gevat in bakstenen pijlers, uitgevend op de bewaarde gedeelten van de wegel.

Bebouwing op deze site is reeds terug te vinden op de kaart van Ferraris (1770-1778), afgebeeld als groepering van losse gebouwen, in het zuiden voorzien van een moestuin. De site staat op het primitief kadasterplan (circa 1830) met het woonhuis, de stallingen met schuur ten oosten van het erf en het zomerhuis getekend. Volgens het kadaster wordt circa 1895 een cichoreiast naast de Kruiskapel toegevoegd. De vergroting en uitbreiding van de gebouwen worden door het kadaster gedateerd vóór 1932.

Verankerde, bakstenen en witbeschilderde gebouwen boven een gepekte plint en onder zadeldak (mechanische pannen). Langgestrekt woonhuis ten westen van het erf, 19de-eeuws uitzicht maar eventueel met oudere kern. Oorspronkelijk twee woningen confer gesupprimeerde deur rechts. Rechthoekige muuropeningen met bewaard schrijnwerk en beluikte vensters. Dakranden versierd met houten borden met zaagtandmotief. Restant van een dakruitertje.

Schuur met stallingen ten oosten van het erf met vlechtingen in de zuidelijke eindgevel. Zomerkeuken in de zuidoosthoek van het erf, onder pannen zadeldak en met vlechtingen in de zijgevel. Ten noorden ligt het wagenhuis met schuur waarschijnlijk gebouwd circa 1900. De voorgevel heeft onder de dakrand een brede overhoekse muizentandlijst. In de eindgevels een rondboogvormige laaddeur met bakstenen druiplijst. Mestvaalt in de noordwesthoek. Verwaarloosde toestand. Erf omgeven met een oude haag van hulst en haagbeuk.

Ten zuiden van de site bevindt zich de cichoreiast van circa 1895. Roodbakstenen gebouw onder pannen zadeldak.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207: Mutatieschetsen, Oostrozebeke, 1895/2, 1943/41.

Bron: VAN VLAENDEREN P. & VRANCKX M. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostrozebeke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL33, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Van Vlaenderen, Patricia; Vranckx, Martien
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Hoeve met losse bestanddelen [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/87666 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.