erfgoedobject

Gesloten hoeve

bouwkundig element
ID: 877   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/877

Juridische gevolgen

Beschrijving

Gelegen aan de hoek met de Putstraat. Voormalige, gesloten hoeve, op een kaart uit de tweede helft van de 19de eeuw (Etablissement Géographique de Bruxelles fondé par Ph. Vandermaelen) vermeld als Poste aux Cheveaux; het gebouw in gesloten vorm staat ook reeds afgebeeld op de Ferrariskaart. Laatgotische kern uit de tweede helft van de 16de eeuw (poort), 19de eeuw en elementen uit de tweede helft van de 17de eeuw, eind 18de eeuw - begin 19de- en 20ste eeuw. Vóór kort sterk gerestaureerd.

Woonhuis aan straatzijde, vijf traveeën en oorspronkelijke waarschijnlijk één bouwlaag, thans met een halve bouwlaag verhoogd, onder zadeldak. De zijgevel is schuin op de hoek met het haaks aansluitende dienstgebouw geplaatst. Gesmeed ijzeren S-vormige muurankers. Hoekbanden, onderaan van kalksteen, bovenaan van mergelsteen. Boven de deur een geprofileerde rondboognis in een vierkante mergelsteen, geplaatst tussen drie ijzerzandsteenblokken, en bekroond door een geprofileerde druiplijst. Muuropeningen van hergebruikt materiaal. De benedenvensters zijn getraliede kloosterkozijnen in een kalkstenen omlijsting met sponningbeloop in het benedengedeelte en een geprofileerde druiplijst. Kleine, rechthoekige bovenvensters in een omlijsting van hergebruikt kalkstenen materiaal. Lage, rechthoekige deur in een kalkstenen omlijsting van hergebruikt materiaal, met geprofileerde druiplijst; gedeelten van oorspronkelijk houtwerk met gesmeed ijzeren sluitwerk. De zijgevel is voorzien van rechthoekige muuropeningen in een vlakke, kalkstenen omlijsting op de benedenverdieping, uit eind 18de- begin 19de eeuw. Erboven een rij kleine vensters in een kalkstenen omlijsting van hergebruikt materiaal met negblokken. In de geveltop een mergelstenen gevelsteen met datering AN 1760 NO. Aandak en vlechtingen.

Rechts van het woonhuis bevindt zich de inrijpoort; deze vleugel springt terug ten opzichte van het woonhuis. Korfboogvormige inrijpoort in een hergebruikte, laatgotische, kalkstenen omlijsting, geprofileerd en met negblokken aan de posten. Ernaast, bakstenen rondboognis onder druiplijst.

Links en rechts van het erf bevinden zich bakstenen stalvleugels, de linkse voorzien van rechthoekige vensters in een vlakke kalkstenen omlijsting. De dwarsschuur achteraan het erf werd sterk aangepast en ingericht als woning. Rechthoekige schuurpoort onder houten latei.

  • MAENEN J., inventariseringsfiche 1975.

Bron     : Schlusmans F. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Bilzen - Maasmechelen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1996


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Gesloten hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/877 (Geraadpleegd op 19-02-2020)