erfgoedobject

Congregatie met kapel

bouwkundig element
ID: 87784   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/87784

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Congregatie met kapel
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Tieltsteenweg nrs. 4-8. Voormalige congregatie met kapel, opgetrokken in neogotische stijl. Complex heden in gebruik als welzijnsgebouw, handelshuis en opslagplaats. Volgens kadastergegevens wordt ca. 1875 een eerste kapel gebouwd in opdracht van Karel van Outryve d'Ydewalle. Deze wordt ca. 1910 afgebroken en vervangen door het huidige gebouwencomplex, aangegeven als congregatie van de v.z.w. Parochiale Werken met volkshuis en clubhuis. Uitbreiding van het gebouw ca. 1930 en 1933. In 1935 brandt de kerk van Oostrozebeke af, de congregatie doet tijdelijk dienst als noodkerk. Ca. 1953 wordt het gebouw verdeeld in drie waaronder een cinema en toneelzaal (tot 1983).
Verankerde, oranje baksteenbouw bestaande uit de voormalige, dwars op de straat geplaatste, kapel en links ervan een laag gebouw met centrale ingangstravee. Geheel onder zadeldaken (zwarte, mechanische pannen). Kapel met sterk verbouwde voorgevel waarbij enkel de vorm van het grote drielichtvenster boven de ingang is bewaard. De linkerzijgevel wordt per travee geritmeerd door tweelichtvensters en steunberen.
De lage, symmetrisch opgebouwde linkervleugel is opgetrokken in een neo-Brugse stijl met gebruik van samengestelde traveenissen. Centrale inkompartij met trapgevel links en rechts geflankeerd door drie traveeën waarvan de middelste uitlopend op een getrapt dakvenster. Centrale trapgevel afgelijnd door verjongende steunberen. Deur met erboven een tweelicht en beeldnis gevat in een versmallende spitsboognis. Brede deur onder korfboog, bovenlicht met vier gekoppelde natuurstenen spitsboogvensters. De kruiskozijnen van de korfboogvensters zijn vervangen cf. huidig. De linkerzijgevel met vlechtingen en uitlopend op een schouwlichaam is opengewerkt door een versmallende spitsboognis met op de begane grond twee dichtgemetselde spitsboogvensters met natuurstenen kruiskozijn.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, 207: Mutatieschetsen, Oostrozebeke, 1877/2, 1911/38, 1930/12, 1933/3, 1953/46, 1955/28.
FOTO- EN DIAKLUB, Terugblik op Oostrozebeke, Oostrozebeke, 1985, p. 17, 40.


Bron     : Van Vlaenderen P. & Vranckx M. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostrozebeke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL33, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Van Vlaenderen, Patricia, Vranckx, Martien


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Congregatie met kapel [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/87784 (Geraadpleegd op 09-07-2020)