erfgoedobject

Begraafplaats De Warande

bouwkundig element
ID
87824
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/87824

Juridische gevolgen

Beschrijving

BEGRAAFPLAATS DE WARANDE" (confer belettering op het onthaalgebouw), gelegen tegenover het sport- en cultuurcentrum "De Valkaart" (nummer 42). Gemeentelijke begraafplaats ontstaan in de periode 1973-1976, na de sluiting van het oude kerkhof (confer Sint-Pietersplein zonder nummer) naast de Sint-Pieterskerk (confer Gemeenteplein zonder nummer); de graven worden in 1976 overgebracht naar De Warande.

Aan de straatzijde ligt achter de parking een dieper in gelegen toegangsgebouw, daterend van 1973 confer gevelsteen met opschrift "GEMEENTE OOSTKAMP ANNO 1973". Baksteenbouw onder leien schilddak met op de nok een centrale klokkenstoel. Omhaagde begraafplaats met rechthoekig grondplan. Gekasseide hoofdpaden in kruisvorm; bijkomende paadjes tussen de grafvelden en grasperken met betonnen tegels. Het hoofdpad loopt enerzijds evenwijdig met de straat (afgezoomd met knotlinden ?) en staat anderzijds haaks op de straat, als een centrale as (deels omgeven door beuken). Op het einde van dit middenpad, dwars op het toegangsgebouw, bevindt zich een eenvoudig, arduinen kruisbeeld met rechts graven van de pastoors en links deze van de zusters.
De oudste graven bevinden zich aan de noordzijde van de begraafplaats, onder meer het graf van de familie Rotsart de Hertaing, het graf van de familie van der Plancke en het graf van de familie Roelandts confer opschrift "FAMILLE ROELANDTS-DE COCK" (waaronder Gaston Roelandts cconfer Gaston Roelandtsstraat). Arduinen grafkapel van de familie d'Ursel; achterwand met uitgespaard kruis en binnenin voorzien van een wit marmeren tablet. Twee graven van de familie Peers de Nieuwburgh: arduinen graf in neogotische vormentaal omgeven door een gietijzeren hekwerk tussen arduinen pijlers, bronzen plaket met wapenschilden van de familie, opschrift "SALUT! O CROIX! NOTRE UNIQUE ESPÉRANCE!" in een spitsboog en daarboven een kruisbeeld; het geheel is gesigneerd door "G. HOSTE/ THIELT". Tweede graf van de familie Peers de Nieuwburgh met grafurnen en opschrift "R.I.P. SEPULTURE DE LA FAMILLE PEERS DE NIEUWBURGH" "SEMPER PARATUS".
Militaire grafvelden van 1914-1918 en 1940-1945 gelegen onmiddellijk achter het toegangsgebouw. Urnenmuren aan de noordzijde, op het einde van het hoofdpad. Voorts strooiweide naast het arduinen kruis op het einde van het middenpad. Recente grafvelden voornamelijk in de zuidelijke helft van de begraafplaats. In de zuidoosthoek monument ter herinnering aan het afronden van de overbrenging van de graven van het voormalige kerkhof (confer Sint-Pietersplein zonder nummer) bij de Sint-Pieterskerk (confer Gemeenteplein zonder nummer) naar deze locatie, gedateerd in 1987 confer opschrift "OSSUARIUM ST PIETERSKERKHOF 1987"; halfrond arduinen monument met stermotief.

  • BOULJON B., Bij het eeuwfeest van het Oostkampse gemeentehuis (3), in De Merel, jaargang 12, nummer 2, 1982, p. 33.
  • DEMULDER J., De geschiedenis van het oude kerkhof van Oostkamp, in Stenen symbolen. Lapidarium rond Sint-Pieterskerk Oostkamp, Oostkamp, 2002, p. 4-5.
  • PLASSCHAERT D., Parochiebabbels. Nummer 33, Wapenstilstand: 11 november, in Kerk & Leven, nummer 45, 6 november 2002.
  • VANDE GINSTE S., Archiefbeelden Oostkamp, Gloucestershire, 2005, p. 101.

Bron     : Vanwalleghem A. met medewerking van Creyf S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostkamp, Deel I: Deelgemeente Oostkamp, Deel II: Deelgemeenten Hertsberge, Ruddervoorde en Waardamme, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL30, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Vanwalleghem, Aagje
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Begraafplaats De Warande [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/87824 (Geraadpleegd op )