19de-eeuwse woningen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Oostkamp
Deelgemeente Oostkamp
Straat Bareelstraat
Locatie Bareelstraat 12-14, Oostkamp (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oostkamp (adrescontroles: 17-10-2007 - 17-10-2007).
  • Inventarisatie Oostkamp (geografische inventarisatie: 04-01-2006 - 31-12-2006).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed 19de-eeuwse woningen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Bareelstraat nrs. 12-14. Kleine 19de-eeuwse woningen, dwars op de spoorlijn georiënteerd. Ten tijde van de aanleg van de spoorverbinding Gent-Oostende in de periode 1834-1842 wordt een woonhuisje (nr. 14) gebouwd. In 1859 wordt ten westen palend aan het huisje een schuurtje opgetrokken. Het geheel wordt tussen 1861 en 1870 ten oosten uitgebreid met een tweede woongelegenheid (nr. 12). Zowel de schuur, als het tweede huis worden gebouwd in opdracht van Jacobus Van Eeghem, "bediende bij den ijzeren weg". In 1877 vermeldt het kadaster een uitbreiding in noordelijke richting en in 1884 worden de woonhuizen allebei met een halve verdieping verhoogd. De schuur wordt in 1935 gedeeltelijk verbouwd en omgevormd tot een woonhuis. In 1949, vereniging van de drie volumes tot één woonhuis en in 1950, uitbreiding met een klein bijgebouw tegenover het woonhuis nr. 12.
Verankerde baksteenbouw van anderhalf à twee bouwlagen. Centraal gelegen woonhuisje van circa 1840 onder een zadeldak met mechanische pannen en met een gecementeerde gevel met imitatievoegen. Rechthoekige openingen, deur onder luifeltje. Bewaard groen beschilderd schrijnwerk in de vensters. Rechts geflankeerd door een beige beschilderd woonvolume op een bepleisterde en grijs beschilderde plint en afgedekt door een strooien zadeldak met klein wolfseind. Aan de straatkant, een soortgelijk bijgebouw. Aan westkant bevindt zich het voormalige schuurvolume, dat in 1935 deels is verbouwd tot een woning van oranje verankerde baksteen van twee/één travee. Typisch voorkomen van arduinen lateien en lekdrempels. Vernieuwd schrijnwerk. Uiterst links is nog een restant van het schuurvolume met bergruimte bewaard cf. kopgevel met drie deuren onder strek of latei.
Rechtover het hoevetje, kleine boomgaard, omgeven door enkele betonnen paaltjes. Klein toegangshekken aan de kant van de spoorweg.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Oostkamp, 1839/1, 1859/23, 1862/6, 1877/12, 1885/7, 1935/12.

Bron: Vanwalleghem A. met medewerking van Creyf S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostkamp, Deel I: Deelgemeente Oostkamp, Deel II: Deelgemeenten Hertsberge, Ruddervoorde en Waardamme, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL30, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Vanwalleghem, Aagje

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Bareelstraat

Bareelstraat (Oostkamp)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.