Hoeve 't Leitje

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Oostkamp
Deelgemeente Oostkamp
Straat Beverhoutstraat
Locatie Beverhoutstraat 45, Oostkamp (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oostkamp (adrescontroles: 17-10-2007 - 17-10-2007).
  • Inventarisatie Oostkamp (geografische inventarisatie: 04-01-2006 - 31-12-2006).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve 't Leitje

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Meersengebied

Deze bescherming is geldig sinds 19-11-2001.

Beschrijving

Beverhoutstraat nr. 45. Hoeve "'t Leitje" uit de tweede helft van de 18de eeuw. Gelegen vlakbij de grens met de gemeente Assebroek (Brugge), naast de hoeve ligt het Sint-Trudoledeken, waarvan de naam wellicht is afgeleid. Eerste afbeelding op de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van Graaf de Ferraris (1770-1778). De hoeve - bestaande uit een boerenhuis met aanpalende stallingen - wordt ook weergegeven op het primitief kadasterplan (circa 1835) en is circa 1835 eigendom van de familie Bulteau-Malfait, die zeer veel percelen rondom de hoeve bezit. Vóór 1880 wordt de hoeve uitgebreid in opdracht van de weduwe en de kinderen van Carolus Perlau uit Brugge en wordt vóór het woonhuis een bakhuis voorzien. In 1888 registreert het kadaster opnieuw een uitbreiding van het woonhuis en de bouw van een tweede bijgebouwtje.
Onverhard erf ten noorden afgesloten door het boerenhuis met geïncorporeerde stal. Wit beschilderde baksteenbouw onder pannen zadeldaken en met een zwart gepekte plint. Ten oosten paalt aan het huis een lagere stalling. Aan de overkant van het erf, schuur bestaande uit drie verschillende volumes. Centraal het hoogste volume met er tegen een lager volume met groene poort. Ten westen volume onder een nieuwe bedaking en met een nieuwe poort.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Oostkamp, 1883/6, 1888/1.

Bron: Vanwalleghem A. met medewerking van Creyf S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostkamp, Deel I: Deelgemeente Oostkamp, Deel II: Deelgemeenten Hertsberge, Ruddervoorde en Waardamme, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL30, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Vanwalleghem, Aagje

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Beverhoutstraat

Beverhoutstraat (Oostkamp)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.