erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
87843
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/87843

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve met losse bestanddelen
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Hoeves met omgeving
  Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

Hoeve met losse bestanddelen, gebouwd in de 18de eeuw, voorheen de kasteelhoeve van het ten noorden gelegen kasteel "Schoonhove" (confer nummer 85). 

Historiek

Voor het eerst afgebeeld op de figuratieve kaart van 1776, gelegen naast het latere kasteel, dat eigendom is van Louis Fernande Rotsart de Hertaing (confer nummer 85). De hoeve, omschreven als "Joncker Rotsart Hofstede", bestaat uit twee langwerpige volumes, waarvan één parallel met de straat en de andere dwars erop. Op de kaart van de omgeving van het kasteel "Schoonhove" (confer nummer 85) van 1785 omschreven als "Hofstede en lant competerende weise Joncker Rotsart". De hoeve is duidelijk afgescheiden door de gracht.
Op de kadastrale kaart van 1810 wordt voor het eerst de stal op het erf afgebeeld en op het primitief kadasterplan (circa 1835) verschijnt een bakhuis aan de straatkant, dat in 1877 wordt omgevormd tot een landgebouw in opdracht van Camille Rotsart de Hertaing-Pecsteen. In 1883 bouwt men een nieuw bakhuis achteraan het perceel en in 1901 wordt dit bakhuis omgevormd in een landgebouw. Dit landgebouw ligt heden op het huidige kasteeldomein (confer nummer 85).
Rond 1956 wordt Idesbald Rotsaert de Hertaing eigenaar van de hoeve en laat hij de hoeve uitbreiden. Loodrecht op de achtergevel van het boerenhuis wordt een dwarse uitbreiding voorzien, de schuur (confer nummer 85) wordt vergroot en er wordt een nieuw bijgebouw opgetrokken vóór het boerenhuis. Circa 2003 is de hoeve volledig opgefrist en het erf heraangelegd.

Beschrijving

Hoeve afgezoomd door een haag waarvan de samenstelling (Hulst, Beuk en Taxus) verwijst naar de status van een kasteelboerderij. Deels verhard erf, ten westen afgebakend door het boerenhuis (nok evenwijdig met de straat). Ten noorden en ten zuiden van het boerenhuis ligt respectievelijk een stal en een bijgebouw. Op het erf staan centraal enkele eiken. De schuur is heden afgescheiden door een haag van paplaurieren. Verharde erfoprit afgesloten met een ijzeren hekken tussen twee witgeschilderde bakstenen pijlers met een zwartgepikte plint. De inventaris van houtkanten in West-Vlaanderen vermeldt een elzenhakhout langs de omwalling van deze hoeve.
Verankerde baksteenbouw onder Vlaamse pannen zadeldaken met wit beschilderde gevels op een zwart gepekte plint. Eénlaags boerenhuis met aan de noordkant een geïncorporeerd stalgedeelte. Woongedeelte van vijf traveeën met een centrale deur met gedeeld bovenlicht; rechthoekige openingen met (vernieuwd naar oud model ?) groen en wit beschilderd houtwerk en beluikte vensters. Lager aanpalend volume onder lessenaarsdak tegen de zijgevel links. Geïncorporeerde stal met staldeur en venstertje.
Stal ten noordoosten van het boerenhuis (nok dwars op de weg gelegen) onder een licht overkragend zadeldak met Vlaamse pannen. Voorgevel met kleine vierkante vensters en zijgevel met een rondboogvormig laadluik.

 • Archief Ruimtelijke Ordening West-Vlaanderen - Onroerend Erfgoed, Archiefnummer W/00486 en Levend Archief.
 • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Oostkamp, 1877/24, 1883/152, 1901/29, 1956/38.
 • Prrivébezit: Caerte figuratieve van een huys van plaisence (...) competerede Sieur Louis Ferdinande Rotsart d'Hertaing, 1760.
 • Prrivébezit: Caerte figurative van een speelgoet met annexe wandelyngen ende plantagien ghelegen ter Prochie van Oostcamp competerende Joncker Louis Rotsart de Hertaing, 1776.
 • Rijksarchief Brugge, Verzameling Kaarten en Plannen, nr. 1618: Kadastrale kaarten van Sijsele, Oostkamp, Zedelgem en Sint-Kruis (Sectie H), 1810.
 • Rijksarchief Brugge, Kaarten en plannen Mestdagh, nummer 1057: Figuratieve kaart van een kasteel, een hofstede en gronden onder de heerlijkheden Oostkamp en Nieuwenhove, eigendom van J. F. Rotsart, 19de eeuw.
 • Rijksarchief Brugge, Kaarten en plannen Watering van Blankenberge, nummer 1077: Kaart van een kasteel gelegen te Oostkamp (heerlijkheid Oostkamp, 19de begin en heerlijkheid Rode, 5de begin), groot 4-0-89 gemeten, in het bezit van Louis Rotsart d'Hertaing, 1760.
 • Rijksarchief Brugge, Kaarten en plannen Watering van Blankenberge, nr. 1079: Kaart van een hofstede, Rustenburg genaamd, gelegen te Oostkamp (heerlijkheid Oostkamp, 2de, 3de, 16de, 19de, 47ste, 49ste begin, de heerlijkheid Nieuwenhove, 2de, 3de, 4de, 5de, 10de begin en de heerlijkheid Houtschen, 1ste begin), groot 91-2-8 gemeten, in het bezit van A. Boudins, gemaakt door M. Lauwers, 1785.
 • Rijksarchief Brugge, Kaarten en plannen Watering van Blankenberge, nr. 1085: Kaart van een hofstede, Rustenburg genaamd, gelegen te Oostkamp (heerlijkheid Oostkamp, 2de, 3de, 16de, 19de, 47ste, 49ste begin, de heerlijkheid Nieuwenhove, 2de, 3de, 4de, 5de, 10de begin en de heerlijkheid Houtschen, 1ste begin), groot 91-2-8 gemeten, in het bezit van A. Boudins, gemaakt door M. Lauwers, 1785.
 • Rijksarchief Brugge, Kaarten en plannen Watering van Blankenberge, nr. 1088: Kaart van een hofstede gelegen te Oostkamp (heerlijkheid Nieuwenhove, 15de, 16de, 18de begin en heerlijkheid Oostkamp, 2de, 10de, 19de begin), groot 82-2-37 gemeten, in het bezit van Jan Rotsart d'Hertaing, 19de eeuw.
 • ZWAENEPOEL A., Inventaris van traditionele hagen als leidraad voor natuur- en landschapsbehoud en -herstel in West-Vlaanderen, WVI in opdracht van de provincie West-Vlaanderen, Brugge, 2005, p. 282.
 • ZWAENEPOEL A., Inventaris van traditionele houtkanten als leidraad voor natuur- en landschapsbehoud en -herstel in West-Vlaanderen, WVI in opdracht van de provincie West-Vlaanderen, Brugge, 2005, p. 99-100.

Bron: VANWALLEGHEM A. met medewerking van CREYF S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostkamp, Deel I: Deelgemeente Oostkamp, Deel II: Deelgemeenten Hertsberge, Ruddervoorde en Waardamme, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL30, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanwalleghem, Aagje
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Hoeve met losse bestanddelen [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/87843 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.