Boerenarbeiderswoonst

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Oostkamp
Deelgemeente Oostkamp
Straat Dolagestraat
Locatie Dolagestraat 9, Oostkamp (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oostkamp (adrescontroles: 17-10-2007 - 17-10-2007).
  • Inventarisatie Oostkamp (geografische inventarisatie: 04-01-2006 - 31-12-2006).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Boerenarbeiderswoonst

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Dolagestraat nr. 9. Boerenarbeiderswoonst van anderhalve bouwlaag van circa 1900 cf. voor het eerst afgebeeld op de kaart van het Militair Cartografisch Instituut van circa 1911. Verankerde baksteenbouw onder een pannen zadeldak. Woongedeelte van drie traveeën met een centrale deur en links een kleine opkamer ? met een half ondergronds keldertje cf. keldervenster in de oostelijke zijgevel. Rechthoekige openingen onder een rood beschilderde strek. Blind venster boven de voordeur met een witte beschildering. Bewaard wit en groen beschilderd schrijnwerk.

Bron: Vanwalleghem A. met medewerking van Creyf S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostkamp, Deel I: Deelgemeente Oostkamp, Deel II: Deelgemeenten Hertsberge, Ruddervoorde en Waardamme, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL30, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Vanwalleghem, Aagje

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Dolagestraat

Dolagestraat (Oostkamp)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.