Hoeve Olieboom

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Oostkamp
Deelgemeente Oostkamp
Straat Fabiolalaan
Locatie Fabiolalaan 66, Oostkamp (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oostkamp (adrescontroles: 17-10-2007 - 17-10-2007).
  • Inventarisatie Oostkamp (geografische inventarisatie: 04-01-2006 - 31-12-2006).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve Olieboom

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Fabiolalaan nr. 66. Verzorgde hoeve "Olieboom", bestaande uit losse bestanddelen en gelegen rondom een begraasd erf met een fruitboom. De site met enkele gebouwen dateert van het einde van de 18de eeuw, doch het huidige uitzicht gaat vooral terug op 1914. Tot de aanleg van de autosnelweg Brussel-Oostende (E40) circa 1937-1938, hernomen in het midden van de jaren 1950, is de hoeve gelegen op de hoek met de Vliegweg.
Historiek. Op de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van Graaf de Ferraris (1770-1778), en op de kadastrale kaart van 1810 uit het Rijksarchief te Brugge worden reeds twee gebouwen weergegeven; vermoedelijk reeds het huidige boerenhuis en de stal. In het tweede kwart van de 19de eeuw worden hierbij nog twee kleine bijgebouwen afgebeeld cf. het primitief kadasterplan (circa 1835). In 1885 registreert het kadaster de afbraak van deze twee kleine bijgebouwen en de bouw van twee nieuwe bijgebouwen. In 1914 breekt men één van de bijgebouwen van 1885 af en bouwt men de huidige schuur. In 1932 wordt het woonhuis vergroot en komen er stallingen bij ten noorden van het woonhuis.
Beschrijving. Erftoegang via een vernieuwd hekken tussen bakstenen pijlers met ezelsrugje. Wit beschilderde betonnen palen als afsluiting rond het boerenhuis. Verankerde baksteenbouw onder pannen zadeldaken. Boerenhuis bestaande uit drie volumes: het oorspronkelijke, mogelijk in kern 18de-eeuwse volume wordt in 1914 uitgebreid aan de oostzijde met een twee traveeën diep volume van twee volwaardige bouwlagen en in 1932 nogmaals uitgebouwd in noordelijke richting met een parallel gelegen, soortgelijk volume als het oudste. Voordeur met geriemde omlijsting van natuursteen (?); vooraan vensters met nieuwe luiken en nieuw schrijnwerk. Achtergevel met centraal gedichte deuropening. Volume van twee bouwlagen met gedichte ovale opening in de geveltop en zijgevel met gedichte vensteropeningen. Vernieuwd houtwerk.
Schuur met dwarse doorrit. Verankerde baksteenbouw onder een licht overkragende pannen zadeldak, met aan de erfzijde een centraal dakvenster. Stalgedeelte met verscheidene rood beschilderde staldeuren. Stal met een aansluitend bakhuisje van 1914 aan de noordzijde. Verankerde baksteenbouw onder een licht overkragend zadeldak met pannen. Zuidelijke zijgevel met gedichte openingen en een later toegevoegde schuifdeur; straatgevel met licht getoogde vensteropeningen.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Oostkamp, 1885/58, 1914/16, 1932/40.
RIJKSARCHIEF BRUGGE, Verzameling kaarten en plannen, nr. 1618: Kadastrale plannen van Sijsele, Oostkamp, Zedelgem en Sint-Kruis, 1810 (Sectie H).
CLAEYS G., Boek Twee, Oostkamp, Handzame, 1980, p. 129.
DE CRAEMER W., Hoevebenaming, in De Merel, jg. 9, nr. 1, 1979, p. 19.

Bron: Vanwalleghem A. met medewerking van Creyf S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostkamp, Deel I: Deelgemeente Oostkamp, Deel II: Deelgemeenten Hertsberge, Ruddervoorde en Waardamme, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL30, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Vanwalleghem, Aagje

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Fabiolalaan

Fabiolalaan (Oostkamp)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.