erfgoedobject

Gemeentehuis van Oostkamp

bouwkundig element
ID: 87894   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/87894

Juridische gevolgen

Beschrijving

Gemeenteplein nr. 1. Gemeentehuis van Oostkamp, gebouwd in 1882 in neo-Vlaamse renaissancestijl naar de ontwerpplannen van provinciaal architect René Buyck (1850-1923).

Historiek. Vanaf 1870 rijpen ideeën om het toenmalige gemeenteplein aan te leggen en te verfraaien. In het kader van die werken wordt beslist een nieuw gemeentehuis te bouwen. Het oude gemeentehuis stond op de hoek van de toenmalige weg Brugge-Kortrijk en die naar Oedelem (cf. Brugsestraat nr. 2).
In 1879 voert de gemeente onderhandelingen tussen mevrouw Schaeverbeke, die woont in het huis op de hoek met de Majoor Woodstraat (cf. Majoor Woodstraat nr. 2), omtrent de afstand van de grond ten noorden van de woning in functie van de bouw van het gemeentehuis. Voor de plannen wordt beroep gedaan op provinciaal architect René Buyck (1850-1923). Op 22 mei 1882 worden de werken in aanbesteding gegeven aan Charles en Henri Demeyer uit Oostkamp. Het gemeentebestuur van Oostkamp gaat voor de bouw een lening aan bij het Armenbestuur.
In mei 1883 wordt het gemeentehuis ingewijd. Pas na de inwijding zou het interieur verder afgewerkt worden. De meubelen zijn vervaardigd door de Brugse meubelmaker Dumont.
In 1884 moeten de balken van de grote zaal (de Raadszaal) verstevigd worden door middel van twee ijzeren balken, uitgevoerd door schrijnwerker Irénée Lambert. In datzelfde jaar maakt Buyck de plannen op voor de bouw van de schouw in de raadzaal en in 1892 krijgt aannemer-steenhouwer Augustin Van Keirsebilck uit Brugge de opdracht van het gemeentebestuur de nieuwe schouw te plaatsen.
Circa 1909 wordt door de "Brugsche Gaz Compagnie" een gasleiding in het gemeentehuis aangelegd. Op 19 september 1910 schenkt de weduwe van voormalig burgemeester Louis de Bie de Westvoorde (burgemeester van 1878 tot 1904) een luchter en twee koperen pronkstukken. Deze gasluchter wordt in de raadszaal van het gemeentehuis opgehangen. In 1939 wordt een portaal gebouwd in de hal van het gemeentehuis om het warmteverlies te beperken. Onder burgemeester Claeys, in de jaren 1950 wordt er een reeks glasramen in de traphal geplaatst, uitgevoerd in antiek glas naar tekeningen van de Brugse architect Goormachtigh.

Beschrijving. Imposant breed pand van negen traveeën en twee bouwlagen, afgedekt door een leien schilddak. Verankerde, oranje baksteenbouw verfraaid met het gebruik van natuursteen voor de kruisvensters, de hoekblokken en de speklagen. Plint met decoratieve, horizontale belijning door afwisselend zwarte en oranje bakstenen rijen. De centrale traveeën van de voorgevel vormen een drie traveeën breed risaliet, afgelijnd door natuurstenen hoekkettingen en bekroond door een getrapt dakvenster met bolbekroning. Op de begane grond, natuurstenen bordestrap met zwart beschilderde, metalen leuning. Rondboogingang met gedeeld bovenlicht en erboven paneel met inscriptie "GEMEENTE/HUIS". Aan weerszijden, jaarankers "1882". Tweede bouwlaag met centraal balkonvenster tussen geprofileerde omlijsting, onder het paneel met het wapenschild van Oostkamp (met name van keel met schuinbalk van zilver van rechtsboven naar linksonder met zes merletten eveneens van zilver, drie in top en drie in punt). Flankerende panelen met jaarcartouches "ANNO" en "1882". Dakvenster onder driehoekig fronton tussen twee natuurstenen platen, met links het wapenschild van België en rechts van de provincie West-Vlaanderen. Twee kleine getrapte dakvensters met kruiskozijnen en stellinggat.
Interieur. Marmeren gedenkplaat bij de trap in de inkom: "OPGERICHT IN 1882 ONDER DE REGING VAN KONING LEOPOLD II BURGEMEESTER LODEWYK DE BIE DE WESTVOORDE (...) BOUWMEESTER RENÉ BUYCK". De aankleding van het interieur is pas enkele jaren nadien voorzien, zo dateert de lambrisering van 1893.
Inkomhal met monumentale, witstenen haard met centraal wapenschild van Oostkamp, tegelvloer en balkenplafond. Typische bordestrap met traplicht; glasraam gedateerd "ANNO 1948" met de voorstelling van de wapenschilden van België, West-Vlaanderen en de vier belangrijkste heerlijkheden van Oostkamp (Het Houtsche, Erkegem, Nieuwenhove en Oostkamp).
In de raadzaal vindt men een portrettengalerij van de Oostkampse burgemeesters; schouw van 1892 met op de boezem een portret van Louis de Bie de Westvoorde, eerste burgemeester van Oostkamp na 1830. Tafel in de raadszaal van meubelmaker Dumont met het wapenschild van Oostkamp en van de familie de Bie de Westvoorde.

BOULJON B., Bij het eeuwfeest van het Oostkampse gemeentehuis, in De Merel, jg. 11, nr. 4, 1981, p. 8-10.
BOULJON B., Bij het eeuwfeest van het Oostkampse gemeentehuis (2), in De Merel, jg. 12, nr. 1, 1982, p. 17-21.
BOULJON B., Bij het eeuwfeest van het Oostkampse gemeentehuis (3), in De Merel, jg. 12, nr. 2, 1988, p. 30.
CLAEYS G., Oostkamp in oude prentkaarten, Zaltbommel, 1982, nr. 3.
CLAEYS G., Kroniek van Oostkamp, Brugge, 1985, p. 302, 305, 311, 316, 337, 370.
DEMULDER J., De heerlijkheid Walschen binnen Oostkamp, in Heemkundige Kring Oostkamp, vol. 6, 2005, p. 8.
DESOETE S., GERVOYSE P., VANDEN BERGHE P., Oostkamp, Beeld in beweging, Oostkamp, 2000, p. 20-21.
VANDE GINSTE S., Archiefbeelden Oostkamp, Gloucestershire, 2005, p. 100.


Bron     : Vanwalleghem A. met medewerking van Creyf S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostkamp, Deel I: Deelgemeente Oostkamp, Deel II: Deelgemeenten Hertsberge, Ruddervoorde en Waardamme, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL30, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Vanwalleghem, Aagje


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Gemeentehuis van Oostkamp [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/87894 (Geraadpleegd op 23-02-2020)