erfgoedobject

Hoeve 't Schotsgoed

bouwkundig element
ID: 87900   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/87900

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve 't Schotsgoed
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Gevaartsestraat nr. 130. Fraaie 18de-eeuwse hoeve "'t Schotsgoed" of "Schoutsgoed Hofstede" met deels bewaarde omwalling. Gelegen tegen het gehucht de Gevaerts, ten westen van het Geuzegatdreveken die eertijds de hoeve verbindt met het kanaal Gent-Brugge. De hoeve is gelegen in de ankerplaats "Leiemeersen - Kanaal Brugge-Gent", cf. landschapsatlas. Een lange, met bomen omzoomde oprit vanuit de Gevaartsestraat leidt naar de hoeve.

Historiek. Op de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van Graaf de Ferraris (1770-1778), wordt de hoeve reeds aangeduid met "Schots Goed"; omwalde hoeve gelegen langs een dreef die van het kanaal Gent-Brugge naar de Stuivenbergstraat leidt. De huidige configuratie is al duidelijk af te lezen. In het begin van de 19de eeuw is de hoeve eigendom van de Gentse rentenier Jan Baptiste van de Woestijne. Circa 1837-1838 worden enkele percelen verkocht voor de aanleg van de spoorweg Brussel-Oostende, die sindsdien ten zuidwesten van de hoeve loopt. Aangeduid op de Atlas der Buurtwegen (circa 1843) met "Schotgoed Ferme"; zelfde configuratie als op het primitief kadasterplan (circa 1835), doch al weergegeven naast de spoorweglijn Brussel-Oostende. In de tweede helft van de 19de eeuw is het geheel eigendom van de familie Borluut-Kervyn en de familie Charliers de Brisseret. Hoeve uitgebreid in de jaren 1970-1990 cf. recente landgebouwen.

Beschrijving. Hoeve met losse bestanddelen rondom een onverhard erf. Vrij monumentale toegangspoort bestaande uit een grote korfboogvormige doorrit met aan weerszijden een kleinere poort; bruine baksteenbouw gecombineerd met oranje baksteen voor de strekken en een kordonlijst. Elk niveau afgedekt met een zadeldakje met Vlaamse pannen en een fraaie, rood beschilderde houten gekartelde gootlijst.
Recht tegenover de poort, i.e. aan de zuidwestkant van het erf, staat het boerenhuis op een L-vormige plattegrond. Wit beschilderde, verankerde baksteenbouw op een zwart gepekte plint, afgedekt door een zadeldak met Vlaamse pannen. Dwarsvolume met opkamer. Rechthoekige vensters met vernieuwd schrijnwerk; sporen van duimen. Ten noordwesten van de woning ligt een klein stalgebouw met rood beschilderd houtwerk o.m. staldeuren. Vrij grote stal rechts van de toegangspoort; verankerde baksteenbouw onder een pannen zadeldak met overkragende dakrand. Zijgevel voorzien van twee rondboogdoorgangen met een bovenliggend laadluik.
Losstaande schuur gelegen voor het woonhuis, links van de poort; verankerde bruine baksteenbouw onder een pannen zadeldak met overkragende dakrand. Voorzien van een dubbele doorrit en rood beschilderd houtwerk. In de geveltop, boven het laadluik, een kruis uit rode bakstenen.
Verder gelegen, monumentale schuur met dubbele dwarse doorrit. Verankerde baksteenbouw onder een overkragende zadeldak met pannen. Gevels voorzien van luchtsleuven.

AROHM, Monumenten en Landschappen, Landschapsatlas, 2001, OC GIS-Vlaanderen.
KONINKLIJK INSTITUUT VOOR HET KUNSTPATRIMONIUM, Fototheek.
PROVINCIALE BIBLIOTHEEK TOLHUIS BRUGGE, Fonds Hervé Stalpaert: Hofsteden. Interieur, s.l., s.d.
CLAEYS G., Kroniek van Oostkamp, Brugge, 1985, p. 274.
DE CRAEMER W., Hoevebenaming, in De Merel, 1979, jg. 9, nr. 1, p. 19.
DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Brugge, 1933, deel XIV, kolom 387.


Bron     : Vanwalleghem A. met medewerking van Creyf S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostkamp, Deel I: Deelgemeente Oostkamp, Deel II: Deelgemeenten Hertsberge, Ruddervoorde en Waardamme, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL30, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Vanwalleghem, Aagje


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hoeve 't Schotsgoed [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/87900 (Geraadpleegd op 14-07-2020)