Kampveldhoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Oostkamp
Deelgemeente Oostkamp
Straat Kampveldstraat
Locatie Kampveldstraat 22-24, Oostkamp (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oostkamp (adrescontroles: 17-10-2007 - 17-10-2007).
  • Inventarisatie Oostkamp (geografische inventarisatie: 04-01-2006 - 31-12-2006).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kampveldhoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Kampveldstraat nrs. 22-24. "Kampveldhoeve" daterend deels uit het einde van de 18de eeuw cf. eerste afbeelding op de Ferrariskaart van 1770-1778. Zeer fraaie hoeve bestaande uit een woonhuis (nr. 22) met ten zuidwesten aangebouwde stallingen, een tweede woning (nr. 24) en een schuurtje, die samen op een L-vormige plattegrond gebouwd zijn en zo het erf deels afsluiten. Aan de noordoostkant van het boerenhuis staat een vrijstaande stal. De gebouwen liggen parallel met en vrij ver van de straat verwijderd. Ze zijn bereikbaar via een verharde dreef beplant met inlandse eiken en van de straat afgescheiden door een rood en wit beschilderd buishekken tussen twee wit beschilderde betonnen pijlertjes. Vandaag is in de historische hoeve een modern veeteeltbedrijf geïntegreerd.

Historiek. Bouw van de hoeve op het einde van de 18de eeuw cf. eerste gekende weergave van het boerenhuis staat op de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van Graaf de Ferraris (1770-1778). Op het primitief kadasterplan (circa 1835) zijn het boerenhuis (met L-vormig grondplan) en de aanpalende stallingen weergegeven. De hoeve is op dat ogenblik eigendom van Louis de Robiano (1761-1830) uit Brussel. Het Kampveld wordt bij De Flou omschreven als "een landerij onder Nieuwenhove te Oostcamp" en zou voor het eerst vermeld zijn in 1840. In 1851 registreert het kadaster de herinrichting van een deel van de bestaande stallingen als woonhuis en de bouw van het schuurtje, uitgevoerd in opdracht van Elisabeth Le Candèle de Ghyseghem, die woonde in het kasteel "Bulskampveld" in Hertsberge (cf. Hertsberge, Kasteeldreef).
In 1888-1890 wordt de hoeve geërfd door de familie de Thibault de Boesinghe uit Brugge, die ze in 1902 verkopen aan Pierre van der Plancke, kasteelheer van het kasteel "De Herten" (cf. Hertsbergsestraat nrs. 2-4). In 1928 laat Pierre van der Plancke de stal op het erf, de houten dwarsschuur naast het woonhuis en de twee bakhuizen achter de bestaande bebouwing bouwen.

Beschrijving. Gedeeltelijk wit beschilderde, verankerde, bakstenen hoevegebouwen op een zwart gepekte plint, gelegen ten westen van een begraasd erf. Gevels met wit en rood beschilderd houtwerk onder licht overkragende zadeldaken bedekt met Vlaamse pannen.
Boerenhuis van twee bouwlagen en vier traveeën met aanpalende stallingen op een L-vormige plattegrond. Het eerste gedeelte van deze stallingen maakt voorheen deel uit van het boerenhuis: het venster geeft aan dat het om een voute ging, links daarvan dichtgemetste deur en kelderraampje met dievenstaven. Aanpalend stalgedeelte met dakvenster, staldeuren en vierkante venstertjes en ter hoogte van het dwarse deel, een grote dubbele segmentboogvormige poort met klinket.
Aansluitend op het L-vormige stalgedeelte van nr. 22 bevindt zich een tweede woongedeelte en een schuurtje, beiden dwars op de weg gelegen. Schuur uit vakwerkbouw; het vitswerk en de afwerking met leem en kalk zijn naar verluidt recent weggenomen en het houten bouwskelet is thans opgevuld met metselwerk (deels oude, deels nieuwe stenen).
Houten schuur ten noordoosten van het woonhuis, evenwijdig met de weg; houten constructie met geteerde houten planken op een gemetselde onderbouw. Aardappelkelder, bakhuis met een aanpalende garage van 1957 gelegen achter het boerenhuis.
Kleine stal op het erf met lager aanpalend volume aan de straatkant onder een lessenaarsdak met pannen; voor- en achtergevel telkens met een centrale staldeur. Bakhuis gelegen achter het tweede woongedeelte.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Oostkamp, 1851/50, 1928/67.
KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 212: Kadastrale legger, Oostkamp, artikel 612.
BOLLE A., SOETAERT F., VERSCHILDE M., DEMULDER J., Kampveldstraat 20, in Inventaris van Oostkampse hoeven, Heemkundige Kring Oostkamp, 2004, nr. 2.

Bron: Vanwalleghem A. met medewerking van Creyf S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostkamp, Deel I: Deelgemeente Oostkamp, Deel II: Deelgemeenten Hertsberge, Ruddervoorde en Waardamme, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL30, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Vanwalleghem, Aagje

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kampveldstraat

Kampveldstraat (Oostkamp)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.