Neogotische kapel

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Oostkamp
Deelgemeente Oostkamp
Straat Kapellestraat
Locatie Kapellestraat 11, Oostkamp (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oostkamp (adrescontroles: 17-10-2007 - 17-10-2007).
  • Inventarisatie Oostkamp (geografische inventarisatie: 04-01-2006 - 31-12-2006).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Neogotische kapel

Deze bescherming is geldig sinds 19-02-2002.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Neogotische kapel

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

* Kapellestraat nr. 11/ Hogedreef. Neogotische kapel gebouwd circa 1884 cf. gedenkplaat binnenin. Gelegen ter hoogte van het kruispunt met de Schooldreef en de Hogedreef op de plaats van een oudere kapel die dateert van de periode 1867-1875. Beschermd als monument bij M.B. van 19/02/2002. Afgesloten aan de straatzijde door een gietijzeren hekken op een arduinen sokkel en tussen dito pilasters met pinakelbekroning.
Historiek. Op 9 oktober 1875 verkopen Pierre Erard en Isabella Vanden Heede een stuk grond waar een kapelletje op staat aan mevrouw Odile Duquesne, weduwe van Jan-Baptiste Carlier uit Brussel. Bij het overlijden van haar zieke dochter laat Odile Duquesne een nieuwe kapel bouwen aan de Kapellestraat cf. gedenksteen binnenin de kapel met inscriptie "A LA MÉMOIRE VENÉRÉE / DE MADAME / VANDEN BULCKE / NÉE LYDIE CARLIER / DE SON PÈRE / ET DE SA MÈRE / ANNO 1884".
Bij de oprichting wordt een jaargetijde voorzien met uitdeling van brood aan de armen. In 1885 wordt de kapel geschonken aan de kerkfabriek van Sint-Pietersbanden.
Beschrijving. Beeldbepalend kapelletje op een rechthoekige plattegrond, met vlakke afsluiting. Verankerde, oranje baksteenbouw onder een zadeldak bedekt met zwarte kunstleien, gecombineerd met het gebruik van arduin voor de sokkel en zandsteen voor de schouderstukken, rollaag, dekstenen en afzaten. Aan de voor- en achterzijde voorzien van een puntgevel met muurvlechtingen en versneden steunberen. Spitsboogportaal in een geprofileerde omlijsting; dubbele, rood beschilderde toegangsdeur met twee getraliede ramen en neogotisch beslag. Voorgevel met een spitsboogvenstertje in geprofileerde omlijsting, achtergevel met drie spitsboogvensters.
Wit bepleisterd interieur met een houten spitstongewelf. Recent aangebrachte plint van faiencetegels. In de achtergevel zitten drie handgeschilderde, spitsboogvormige brandglasramen met toepassing van contour- en moduleergrisaille en zilvergeel uit het laatste kwart van de 19de eeuw; glasraam met Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes met de geknielde Bernadette met opschrift "JE SUIS L'IMMACULÉE CONCEPTION", geflankeerd door twee glasramen met bloemmotieven en geometrische figuren. Eenvoudig neogotisch altaar met marmeren blad, rustend op vier houten zuilen met acanthuskapitelen; beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, afgesloten door een wit beschilderde smeedijzeren afsluiting. Cementtegelvloer met zeshoekige, zwarte en witte natuurstenen tegels.

ARCHIEF R-O WEST-VLAANDEREN – ONROEREND ERFGOED, Archiefnr. DW002184 en Levend Archief.
KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Oostkamp, 1876/33.
CLAEYS G., Kroniek van Oostkamp, Brugge, 1985, p. 315.
DEGRANDE V., Inventaris van de kapellen in West-Vlaanderen. Gemeente Oostkamp, in Inventaris van de kapellen in West-Vlaanderen. Oostkamp-Outrijve, Assebroek, 2005.
DEMULDER J., De kapellen te Oostkamp, in Heemkundige Kring Oostkamp, nr. 4, jg. 2, 2001, p. 6-9.
Kapellen, in Onze parochie, Oostkamp, 1953, p. 17.
PLASSCHAERT D., Jan Demulder, voorzitter heemkundige kring Oostkamp, in Honderd parochiebabbels uit Kerk en Leven, 2002-2004, Deel I (1-50), Oostkamp, 2004, p. 37.

Bron: Vanwalleghem A. met medewerking van Creyf S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostkamp, Deel I: Deelgemeente Oostkamp, Deel II: Deelgemeenten Hertsberge, Ruddervoorde en Waardamme, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL30, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Vanwalleghem, Aagje

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kapellestraat

Kapellestraat (Oostkamp)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.