erfgoedobject

Herberg

bouwkundig element
ID
87942
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/87942

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Herberg
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Kortrijksestraat nr. 149/ Jan Breydelstraat. Voormalige herberg "Den Daele", die zeker opklimt tot de 18de eeuw. Gelegen op de hoek met de Jan Breydelstraat, een gekasseide straat die o.m. leidt naar de achtergelegen bijgebouwen o.a. een stal. Later omgevormd tot brouwerij D'Hoore en thans leegstaand.
De benaming verwijst naar een oud leengoed, dat volgens De Flou reeds wordt vermeld in de 13de eeuw ("Gillis de Orscamp, dictus de Valle"). Later en tot op heden wordt de benaming ook gebruikt voor de hier gelegen wijk. In herberg "Den Daele" bevindt zich eertijds de vierschaar van de heerlijkheid Buskensambacht, die een ondergeschikte heerlijkheid was van Het Houtsche. Ter hoogte van deze herberg zou dan ook een schandpaal gestaan hebben. Een duidelijke gebouwenconfiguratie wordt al afgebeeld op de Grote Kaart van het Brugse Vrije van Pieter Pourbus (1561-1571), gekopieerd door Pieter Claeissens (1601). Volgens De Flou wordt de toen belangrijke herberg voor het eerst vermeld in 1724. Eveneens afgebeeld op de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van Graaf de Ferraris (1770-1778). De herberg wordt o.m. zo vermeld op de kaart van 1808 uit het Rijksarchief te Brugge en is gelegen aan het revier ofte veld straetken. Op de Atlas van Vandermaelen (1846-1854) staat bij de gebouwen "distil." (distilleerderij).
Lichtjes schuin ten opzichte van de rijweg geplaatst gebouw. Eénlaagse baksteenbouw van zeven traveeën onder een zadeldak met Vlaamse pannen. De drie linkertraveeën (links van de deur) vormen een opkamer. Bewaard houtwerk bij de vensters van de opkamer en het bovenlicht van de voordeur. Houten uithangbord met opschrift: "ROMAN" en "DEPOT LUC D'HOORE".
Dwars naast het volume staat een later gebouwde, langwerpige autobergplaats.

RIJKSARCHIEF BRUGGE, Kaarten en plannen Mestdagh, nr. 2167: Ontwerp van een dreef te Oostkamp, toebehorend aan de Rym, vanaf de dreef van Nieuwenhove tot aan de steenweg van Brugge naar Kortrijk, 1808.
DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel VI, Brugge, 1921, kolom 78-80.


Bron     : Vanwalleghem A. met medewerking van Creyf S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostkamp, Deel I: Deelgemeente Oostkamp, Deel II: Deelgemeenten Hertsberge, Ruddervoorde en Waardamme, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL30, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Vanwalleghem, Aagje


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Herberg [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/87942 (Geraadpleegd op 28-02-2021)