erfgoedobject

Hoeve Caproen

bouwkundig element
ID: 87962   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/87962

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve Caproen
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Larestraat nr. 93/ Nieuwburgstraat. Hoeve "Caproen", teruggaand tot de 17de eeuw. Langgevelhoeve, gelegen op de hoek met de Nieuwburgstraat en behorend tot de eigendommen van het kasteel "Nieuwburg" (cf. Nieuwburgstraat nr. 2) cf. deels ossenbloedrood beschilderde gevels. Een onverharde oprit aan de kant van de Larestraat geeft toegang tot het begraasde erf. Boerenhuis gelegen aan de straatkant met nok evenwijdig met de straat. Tegenover het woonhuis ligt de schuur en tussen de schuur en het huis een kleinere stal.
Historiek. Reeds weergegeven op de kaart van 1665 van de omgeving van het kasteel "Nieuwburg" en op een tweede kaart met de nieuwe grenzen van Loppem en Oostkamp (na 1660) uit het Rijksarchief te Brugge. Afgebeeld op de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van Graaf de Ferraris (1770-1778), en op een 18de-eeuwse kaart uit het Rijksarchief; weergave van een boerenhuis met twee landgebouwen. Op het primitief kadasterplan (circa 1835) afbeelding van het boerenhuis aan de straatkant, de parallel gelegen schuur en drie kleinere landgebouwen waaronder de bewaarde stallingen. In 1883 registreert het kadaster de uitbreiding van het boerenhuis aan de straatkant in opdracht van baron Léon Peers de Nieuwburgh; één van de kleinere landgebouwen wordt op dat ogenblik ook afgebroken. In 1958 worden het boerenhuis (erfzijde) en de schuur uitgebreid, het bakhuis wordt afgebroken. In 1967 wordt de garage gebouwd.
Beschrijving. Boerenhuis met geïncorporeerd stalgedeelte. Verankerde baksteenbouw onder licht overkragende zadeldaken met Vlaamse pannen. Gevels van het woongedeelte beschilderd op een zwart gepekte plint; de overige volumes hebben rood beschilderde staldeuren en laadluiken. Boerenhuis met rechthoekige, beluikte vensters met bewaard houtwerk. Schuur met geïncorporeerd wagenhuis en rechts ervan een dubbele, rood beschilderde poort.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Oostkamp, 1883/140, 1958/59, 1970/60.
RIJKSARCHIEF BRUGGE, Verzameling kaarten en plannen, nr. 294: Kaart met de nieuwe grenzen van Loppem en Oostkamp, gemaakt door F. Verplancke, na 1660.
RIJKSARCHIEF BRUGGE, Verzameling kaarten en plannen, nr. 529: Perceelsgewijze kaart met de heerlijkheid Buskensambacht in Oostkamp, 18de eeuw.
RIJKSARCHIEF BRUGGE, Verzameling kaarten en plannen, nr. 595: Kaart met de goederen die behoren tot het kasteelgoed, Nieuwburch genaamd, te Oostkamp, in het bezit van Jan Neits, gemaakt door Jacques Lobberecht, 1665.
RIJKSARCHIEF BRUGGE, Verzameling Kaarten en Plannen, nr. 1618: Kadastrale kaarten van Sijsele, Oostkamp, Zedelgem en Sint-Kruis (Sectie G), 1810.
CLAEYS G., Kroniek van Oostkamp, Brugge, 1985, p. 338.


Bron     : Vanwalleghem A. met medewerking van Creyf S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostkamp, Deel I: Deelgemeente Oostkamp, Deel II: Deelgemeenten Hertsberge, Ruddervoorde en Waardamme, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL30, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Vanwalleghem, Aagje


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hoeve Caproen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/87962 (Geraadpleegd op 25-10-2020)