erfgoedobject

Gesloten hoeve

bouwkundig element
ID
8797
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/8797
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Gesloten hoeve met bakstenen gebouwen gegroepeerd rondom de vier zijden van een deels gekasseid erf met mestvaalt. Inrijpoort opgenomen in het dienstgebouw aan de noordwestelijke zijde.

Woonhuis, dubbelhuis, van zeven traveeën, linker poorttravee en één verdieping onder een zadeldak (zuidoosten, nok parallel met straat, mechanische pannen), gedateerd 1727 in een ankerbalk. Gecementeerde en verankerde lijstgevel met beluikte steekboogvensters; steekboogdeur in een rechthoekige zandstenen omlijsting met bekronende druiplijst. Rechter aanbouw. Gecementeerde erfgevel met kleine getraliede rechthoekige venstertjes en één groot recenter venster. Gelijkaardige steekboogdeur; steektrap.

Recentere dienstgebouwen. Zuidwestelijke langsschuur onder een zadeldak (Vlaamse pannen), uit de 19de eeuw. Stallen zonder noemenswaardigheden.


Bron     : D'Huyvetter C., de Longie B. & Eeman M. met medewerking van Linters A. 1978: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Aalst, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 5N1 (A-G), Brussel - Gent.
Auteurs :  d'Huyvetter, Clio, de Longie, Bea, Eeman, Michèle
Datum  : 1978


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gesloten hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/8797 (Geraadpleegd op 17-04-2021)