erfgoedobject

Hoevetje

bouwkundig element
ID
87990
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/87990

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoevetje
    Deze vaststelling is geldig sinds

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoevetje
    Deze vaststelling was geldig van tot

Beschrijving

Voormalig hoevetje, tot op heden deel uitmakend van de eigendommen van het kasteel "Nieuwburg" (confer nummer 2) confer ossenbloedrode beschildering van de gevels. Op de kaart van 1665 van de omgeving van het kasteel "Nieuwburg" (confer nummer 2) uit het Rijksarchief te Brugge worden reeds twee dwars op elkaar gelegen volumes weergegeven. Eveneens weergegeven op een kaart van na 1660 met de nieuwe grenzen van Loppem en Oostkamp. Op de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van Graaf de Ferraris (1770-1778), en op een 18de-eeuwse kaart uit het Rijksarchief te Brugge wordt enkel het volume evenwijdig met de straat nog afgebeeld. Het primitief kadasterplan (circa 1835) geeft de huidige configuratie bestaande uit een woonhuis met stallen weer.
In de literatuur vermeldt men dat de hoeve de eerste hoeve was in de Nieuwburgstraat. Bij de oprichting van de zuivelfabriek in de Kaleshoek (confer nummer 32) door baron Leon Peers de Nieuwburgh in 1888, gaat - tot de fabriek klaar is (confer nummer 32) - de zuivelproductie van start in deze hoeve, die op dat ogenblik wordt gepacht door Eugène Himpens, In 1956 registreert het kadaster de uitbreiding van het woonhuis en de stallen; het woonhuis wordt uitgebreid waardoor een L-vormig volume ontstaat, achter de bestaande bebouwing worden nog twee landgebouwen voorzien. Hoeve bestaande uit een L-vormig boerenhuis (confer uitbreiding van 1956) met een achtergelegen stalling, dwars op het woonhuis gelegen. Deels verharde erfoprit afgesloten door een ijzeren hekken. Verankerde rood beschilderde baksteenbouw op een zwart gepekte plint.
Boerenhuis onder vernieuwde, licht overkragende zadeldaken bedekt met pannen; volume van 1956 aan de voorzijde voorzien van een dakvenster, de dakkapel aan de voorzijde van het oorspronkelijke volume is bewaard gebleven achter de uitbreiding van 1956. Gevels met rechthoekige, beluikte vensters met vernieuwd houtwerk naar oud model. Laag, aanpalend volume tegen de zijgevel onder een lessenaarsdak met pannen.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Oostkamp, 1956/34.
RIJKSARCHIEF BRUGGE, Verzameling kaarten en plannen, nr. 294: Kaart met de nieuwe grenzen van Loppem en Oostkamp, gemaakt door F. Verplancke, na 1660.
RIJKSARCHIEF BRUGGE, Verzameling kaarten en plannen, nr. 529: Perceelsgewijze kaart met de heerlijkheid Buskensambacht in Oostkamp, 18de eeuw.
RIJKSARCHIEF BRUGGE, Verzameling kaarten en plannen, nr. 595: Kaart met de goederen die behoren tot het kasteelgoed, Nieuwburch genaamd, te Oostkamp, in het bezit van Jan Neits, gemaakt door Jacques Lobberecht, 1665.
RIJKSARCHIEF BRUGGE, Verzameling Kaarten en Plannen, nr. 1618: Kadastrale kaarten van Sijsele, Oostkamp, Zedelgem en Sint-Kruis (Sectie G), 1810.
BOULJON B., Het Oostkamp, Ruddervoorde, Hertsberge en Waardamme van toen. Een verzameling foto's van de vier Oostkampse deelgemeenten in de 19de en de eerste helft van de 20ste eeuw, Brugge, 1984, p. 63.
BOULJON B., Oostkamp, Hertsberge, Ruddervoorde en Waardamme in oude prentkaarten, Zaltbommel, 1981, nr. 28.


Bron: VANWALLEGHEM A. met medewerking van CREYF S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostkamp, Deel I: Deelgemeente Oostkamp, Deel II: Deelgemeenten Hertsberge, Ruddervoorde en Waardamme, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL30, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanwalleghem, Aagje
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Hoevetje [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/87990 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.