erfgoedobject

Langgestrekte hoeve

bouwkundig element
ID
87995
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/87995
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Juridische gevolgen

Beschrijving

Mogelijk in kern 17de-eeuws hoevetje van het langgeveltype, evenwijdig met de weg gelegen en nog steeds behorend tot de eigendommen van het kasteel "Nieuwburg" (confer nummer 2) confer gedeeltelijk ossenbloedrode beschildering van de gevels.
Reeds weergegeven op de kaart van 1665 van de omgeving van het kasteel "Nieuwburg" en op een tweede kaart met de nieuwe grenzen van Loppem en Oostkamp (na 1660), beiden bewaard in het Rijksarchief te Brugge; afbeelding van het boerenhuis aan de straatkant met dwars daarop een dwarsschuur. De Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van Graaf de Ferraris (1770-1778), geeft twee (vermoedelijk evenwijdige) volumes weer. Op de 18de-eeuwse kaart uit het Rijksarchief te Brugge wordt enkel nog het boerenhuis afgebeeld. Ten zuiden van het boerenhuis geeft het primitief kadasterplan (circa 1835) een bijgebouwtje weer. In 1865 registreert het kadaster de bouw van een tweede bijgebouwtje ten zuiden van het boerenhuis. Circa 1880 laat baron Ernest Peers-Ducpétiaux het woonhuis in noordelijke richting uitbreiden en een bakhuis bouwen. In 1953 wordt het woonhuis nogmaals vergroot (straatzijde) en worden er enkele bijgebouwen gebouwd.

Langwerpige boerenwoning onder een pannen zadeldak met ten zuiden een geïntegreerde stal en ten noorden een aangebouwde stal. Geschilderde erfgevels met een zwart gepekte plint. Woongedeelte van vier traveeën met twee dakvensters en een noordelijk aanpalend stalgedeelte. Woongedeelte van vier traveeën met toegang aan de achterzijde: achtergevel met licht getoogde, beluikte vensters met daarboven twee dakkapellen. Laag, aanpalend volume onder een dak met golfplaten tegen de straatgevel, daterend van 1953. Noordelijk stalgedeelte met roodgeschilderde staldeuren en vensters onder witgeschilderde lateien. Zuidelijk aanpalend stalgedeelte, daterend van circa 1880; zijgevel met roodgeschilderde staldeuren en een bovenliggend rondboogvormig laadluik.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Oostkamp, 1865/28, 1883/138, 1953/37.
  • Rijksarchief Brugge, Verzameling kaarten en plannen, nummer 294: Kaart met de nieuwe grenzen van Loppem en Oostkamp, gemaakt door F. Verplancke, na 1660.
  • Rijksarchief Brugge, Verzameling kaarten en plannen, nummer 529: Perceelsgewijze kaart met de heerlijkheid Buskensambacht in Oostkamp, 18de eeuw.
  • Rijksarchief Brugge, Verzameling kaarten en plannen, nummer 595: Kaart met de goederen die behoren tot het kasteelgoed, Nieuwburch genaamd, te Oostkamp, in het bezit van Jan Neits, gemaakt door Jacques Lobberecht, 1665.
  • Rijksarchief Brugge, Verzameling Kaarten en Plannen, nummer 1618: Kadastrale kaarten van Sijsele, Oostkamp, Zedelgem en Sint-Kruis (Sectie G), 1810.

Bron: VANWALLEGHEM A. met medewerking van CREYF S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostkamp, Deel I: Deelgemeente Oostkamp, Deel II: Deelgemeenten Hertsberge, Ruddervoorde en Waardamme, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL30, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanwalleghem, Aagje
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Langgestrekte hoeve [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/87995 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.