Vrije basisschool Sint-Godelieve, voorheen Sint-Jozefschool

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Oostkamp
Deelgemeente Oostkamp
Straat Patersonstraat
Locatie Patersonstraat 98, Oostkamp (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oostkamp (adrescontroles: 17-10-2007 - 17-10-2007).
  • Inventarisatie Oostkamp (geografische inventarisatie: 04-01-2006 - 31-12-2006).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Vrije basisschool Sint-Godelieve, voorheen Sint-Jozefschool

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Patersonstraat nr. 98. Vrije basisschool Sint-Godelieve, voorheen Sint-Jozefschool, opgetrokken in neogotische stijl tussen 1884-1886 naar de plannen van Jules d'Hoore. Gelegen vlakbij de brug van Moerbrugge, tussen de Patersonstraat en het kanaal Gent-Brugge.

Historiek. In 1884 is E.H. pastoor Dambre reeds enige tijd op zoek naar een gunstig gelegen perceel om er een school voor de wijk Moerbrugge te bouwen. In de literatuur vermeldt men dat E.H. kanunnik Arents de Beerteghem uit Brugge, bestuurder van de zusters maricolen, een perceel langs de huidige Patersonstraat schenkt aan E.H. pastoor Dambre. Het kadaster vermeldt echter de verkoop van het perceel op 15 en 17 april 1885 door kanunnik Théodoor Arents de Beerteghem aan baron Ernest van Caloen uit Loppem. Een zekere Jules D'Hoore ontwerpt de plannen voor het klooster en de school. Voor de geveluitwerking baseert hij zich op de vroeg 15de-eeuwse gevels van het Gruuthusemuseum te Brugge (cf. Brugge, Dijver nr. 17). In juni 1885 vangt men aan met de bouw, die ongeveer een jaar later wordt voltooid (registratie in het kadaster in 1886). De werken worden uitgevoerd door de aannemers Charles Van Keirsbilck en zonen. De stenen die Jules D'Hoore zelf heeft uitgekozen in een steenbakkerij van Boom, komen toe via de vaart Brugge-Gent. In mei 1886 wordt het schoolgebouw ingewijd en onder de bescherming gesteld van de Heilige Jozef. In de school wordt er les gegeven door de zusters maricolen.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog wordt het gebouw beschadigd cf. een oude foto toont o.m. talrijke gebroken ruiten. In 1933, bij de oprichting van de parochie Sint-Godelieve te Moerbrugge, komt in het gebouw een lagere school voor jongens en een lagere en kleuterschool voor meisjes. In 1977 worden beide scholen gefusioneerd tot de Vrije basisschool Sint-Godelieve.

Beschrijving. De oorspronkelijke, afsluitende muur aan de straatkant (cf. foto van 1913) is vandaag verdwenen; de muur was gedecoreerd met aaneengeschakelde rondbogen en centraal en aan de zijkanten voorzien van een hekken. Thans is enkel links een ijzeren toegangshekken tussen twee bakstenen pijlers en een kort deel van deze afsluitingsmuur bewaard gebleven. Voortuin deels voorzien van cementtegels en een fietsenrek.
Schoolgebouw van dertien traveeën en twee bouwlagen onder samengestelde, pannen zadel- en halve schilddaken. Voorgevels uitgewerkt met een centrale vleugel van zeven traveeën en aan weerszijden een drie traveeën-brede puntgevel in een licht risaliet, gericht naar de straat. Het geheel is opgetrokken in neogotische stijl cf. het gebruik van de Brugse travee, de drie-, vier- en vijflobben, de aaneengeschakelde spitsbogen, de sierankers etc. Ingangtravee bekroond door een klein tuitstukje met een arduinen rollaag, schouderstukken en een roosvenster met gotische traceringen. De spitsboogvormige deur, samen met een datumsteen met "1888" en een spitsbogig bovenlicht, is gevat in een samengestelde traveenis. Ook een hogerop aangebracht kruis met banderol onder een nis met het beeld van de Heilige Jozef met Kind zijn samen met de deur gevat in een nis. Oorspronkelijk is de voorgevel bovenaan voorzien van kantelen cf. oude foto, gepubliceerd door Claeys in 1982. Rechthoekige vensteropeningen met vernieuwd houtwerk. Gewijzigde openingen in de zijgevels en afgebroken schoorsteen tegen de zijgevel rechts. Zijgevels bovenaan voorzien van decoratief metselwerk.
Dakvlak aan de straatkant voorzien van twee kleine dakkapellen met rood beschilderde, houten gevels.
Achtergevel grondig aangepast. Veelvuldige bouwsporen cf. aanpassing met lichtgekleurde bakstenen. Recent toegevoegde rondboogarcade.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Oostkamp, 1886/3.
DEXIA-ARCHIEF BRUSSEL, Postprentkaarten, Oostkamp.
BOULJON B., CLAEYS G., Nog een eeuweling te Moerbrugge: de Sint-Jozefsschool in de Patersonstraat, in De Merel, jg. 15, nr. 4, p. 1985, p. 26-29.
CLAEYS G., De gemeente Oostkamp, Brugge, 1953, p. 140.
CLAEYS G., Kroniek van Oostkamp, Brugge, 1985, p. 317-318.
CLAEYS G., Oostkamp in oude prentkaarten, Zaltbommel, 1982, nr. 37.
GODDEERIS J., DETAILLEUR W., De neogotiek in West-Vlaanderen. Religie en architectuur, Ieper, 2001, p. 27.
PLASSCHAERT D., In onze Vrije Katholieke scholen, in Honderd parochiebabbels uit Kerk en Leven, 2002-2004, Deel I (1-50), Oostkamp, 2004, p. 55.
VANDE GINSTE S., Archiefbeelden Oostkamp, Gloucestershire, 2005, p. 41.

Bron: Vanwalleghem A. met medewerking van Creyf S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostkamp, Deel I: Deelgemeente Oostkamp, Deel II: Deelgemeenten Hertsberge, Ruddervoorde en Waardamme, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL30, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Vanwalleghem, Aagje

Relaties

maakt deel uit van Patersonstraat

Patersonstraat (Oostkamp)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.