erfgoedobject

Huldemonument en gedenkplaat voor de Canadese soldaten en de burgerlijke slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog

bouwkundig element
ID: 88031   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/88031

Juridische gevolgen

Beschrijving

Huldemonument en gedenkplaat voor de Canadese soldaten en de burgerlijke slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog. Gelegen aan de brug van Moerbrugge over het kanaal Gent-Brugge en de Westdijk, op de hoek van de Moerbrugsestraat en de Patersonstraat.
Huldemonument ontworpen in 1994 door Ben Snauwaert (°1968) in opdracht van het gemeentebestuur van Oostkamp in 1994. Ingewijd door minister Leo Delcroix, bij de herdenking van 50 jaar Slag om Moerbrugge op 10 september 1994. Kubusvormige betonblok met het opschrift "SMEED OORLOG OM TOT EEUWIGE VREDE". Daarop de verschillende onderdelen van een oude Sherman-tank van 25 ton, omgesmeed tot een artistiek geheel. Gesigneerd door "F. DEVOS ARCH.". Steen op de grond met wapenschilden van Oostkamp en Canada, en de vermelding van kunstenaar Ben Snauwaert. Plaat met de namen van de gesneuvelde Canadezen.
Gedenkplaat. Arduinen gedenkplaat met de namen van de burgerlijke slachtoffers van de Slag om Moerbrugge op 11-12 september 1944. Oorspronkelijk aangebracht op een oorlogsgedenkteken en thans ingewerkt in het vredesmonument. Oorspronkelijk onthuld op 11 september 1949 als herinnering aan de Slag om Moerbrugge in 1944.
Rondboogvormige, arduinen gedenkplaat met als opschrift "MOERBRUGGE GEDENKT DE CANADEZEN † 8.12 SEPT. 1944" "1940 EN ZIJN BURGERLIJKE SLACHTOFFERS 1944" en daarbij de namen, alfabetisch gerangschikt.

BOULJON B., Het Oostkamp, Ruddervoorde, Hertsberge en Waardamme van toen. Een verzameling foto's van de vier Oostkampse deelgemeenten in de 19de en de eerste helft van de 20ste eeuw, Brugge, 1984, p. 43.
JACOBS M., Zij, die vielen als helden ... Inventaris van de oorlogsgedenktekens van de twee wereldoorlogen in West-Vlaanderen, deel 2, Brugge, 1996, p. 296.
DESOETE S., GERVOYSE P., VANDEN BERGHE P., Oostkamp, Beeld in beweging, Oostkamp, 2000, p. 8-9.
PLASSCHAERT D., De brug(gen) van Moerbrugge, in Heemkundige Kring Oostkamp, nr. 14, 2006, p. 65.
PLASSCHAERT D., Monumenten van bij ons, in De Merel, jg. 27, nr. 3, 1997, p. 15.
PLASSCHAERT D., Op 8 mei, in Honderd parochiebabbels uit Kerk en Leven, 2002-2004, Deel I (1-50), Oostkamp, 2004, p. 41-42.


Bron     : Vanwalleghem A. met medewerking van Creyf S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostkamp, Deel I: Deelgemeente Oostkamp, Deel II: Deelgemeenten Hertsberge, Ruddervoorde en Waardamme, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL30, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2007


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Huldemonument en gedenkplaat voor de Canadese soldaten en de burgerlijke slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/88031 (Geraadpleegd op 06-06-2020)