erfgoedobject

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

bouwkundig element
ID
8804
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/8804

Juridische gevolgen

Beschrijving

Laatclassicistische kerk, gelegen bij een kruispunt van wegen ten westen van het Zarlardingeplein. Kerkhof vervangen door groenbeplanting en omgeven door een haagje en kasseiwegje. Toegang ten westen tussen twee classicistische pijlers met siervazen.

De plattegrond ontplooit: vierkante westertoren, schip met drie beuken van drie traveeën, twee licht uitspringende transeptarmen met vlakke sluiting, koor van twee rechte traveeën met driezijdige sluiting, noord- en zuidsacrisite van telkens één travee. Baksteenbouw op gecementeerde sokkel; leien bedaking. Zandstenen en arduinen hoekstenen.

Westertoren van drie geledingen: eerste geleding met ouder parement, hoekstenen en oude geprofileerde korfboogomlijsting van zandsteen met geprofileerde druiplijst, boogsteen met jaartal 1750; classicistische geleding met hoekstenen lopend tot derde geleding: rondboogvenster met tracering en halfrond venster; uitsluitend bakstenen neogotisch gedeelte (19de eeuw) met twee rondboogvormige galmgaten in elke zijde. Hoge ingesnoerde spits met sierkruis. Schip onder een, aan de voorgevelzijde, afgesnuit zadeldak (leien en kunstleien). Zuidelijke zijgevel met rechthoekige laatclassicistische muuropeningen in geriemde omlijstingen van arduin met smalle oren, vensters met smalle lekdrempels, deur ten zuidwesten met druiplijst op consooltjes; noordelijke zijgevel met twee gelijksoortige venstertraveeën en één blind travee. Transeptarmen onder zadeldaken; gelijksoortig venster in elke sluiting. Koortravee gemarkeerd door gecementeerde steunberen met versnijding. Herstelde gotische spitsboogvensters met afzaat en omlopende druiplijst. Calvarie tegen gedichte oostelijke sluiting (1865). Westelijke sacristie onder doorgetrokken mank dak van transeptarm, rechthoekig venster. Noordelijke sacristie tegen achtergevel van het schip onder lessenaarsdak; rechthoekige deur waarboven een rechthoekig venster.

Overdekking door middel van Boheemse kappen op zuilen met sokkel en vierkant lijstkapiteel voor het schip; kruisribgewelf voor het koor; ten westen, een spitsboogvormige triomfboog op pilasters met lijstkapiteel. Doksaal op twee slanke natuurstenen zeiltjes met hoge sokkel en acanthusbladkapiteel. (1025).

Mobilair: neogotisch hoofdaltaar en barokke zijaltaren; barok koorgestoelte; rococo lambrisering en -biechtstoelen (18de eeuw). Koorglasramen door Niclaus van Gent.


Bron     : D'Huyvetter C., de Longie B. & Eeman M. met medewerking van Linters A. 1978: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Aalst, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 5N1 (A-G), Brussel - Gent.
Auteurs :  d'Huyvetter, Clio, de Longie, Bea, Eeman, Michèle
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/8804 (Geraadpleegd op )