erfgoedobject

18de-eeuwse hoeve

bouwkundig element
ID: 88087   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/88087

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed 18de-eeuwse hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Wilgenbroekstraat nr. 41. In oorsprong deels 18de-eeuwse hoeve thans bestaande uit een boerenhuis (nok parallel met de straat) en een langwerpige stalling (dwars op de straat gericht). In het derde kwart van de 18de eeuw is de hoeve eigendom van de familie Rotsaert, die sinds het midden van de 16de eeuw een buitengoed, later een kasteeltje, bezit ten zuiden van de hoeve gelegen, aan de huidige Boudewijnlaan nr. 85 (kasteel "Schoonhove"). De gebouwen zijn gelegen rondom een begraasd erf, deels bedekt met kiezels.
De oudst gekende weergave van de hoeve op een kaart (uit het Rijksarchief te Brugge) dateert van 1785: twee dwars op elkaar gelegen volumes, aangeduid als "de heer Rotsart hofstede". Het dwars met de straat gesitueerde volume ligt aan de huidige erftoegang en komt dus niet overeen met het huidige boerenhuis; de stalvleugel wel. Op enkele begin 19de-eeuwse kaarten uit het Rijksarchief te Brugge wordt "d'heer Jan Rotsart hofstedeken daer Jacques Beernaert woont" afgebeeld als een boerenhuis dwars op de weg met twee bijgebouwtjes. Op de kadastrale kaart van 1810 en het primitief kadasterplan (circa 1835) weergave van een boerenhuis met geïncorporeerd stalgedeelte dwars op de weg en één bijgebouwtje (mogelijk een bakhuis). Op de Atlas der Buurtwegen (circa 1843) is het kleine bijgebouw vervangen door het huidige boerenhuis. Vermoedelijk is rond dezelfde periode de langwerpige vleugel verbouwd tot stalling. Begin 19de-eeuws boerenhuis van bruine, verankerde baksteen van vijf traveeën onder een zadeldak met grijze pannen en een lichte knik. Rechthoekige openingen onder strek, vermoedelijk met vernieuwd schrijnwerk o.m. groen en wit beschilderde luiken. Kastje met Mariabeeldje boven de deur. Zuidelijke zijgevel met twee rondboogvensters ter hoogte van de zolderverdieping. Verankerd, bakstenen stalvolume loodrecht op de weg geplaatst en wellicht 18de-eeuws in kern. Licht overkragend zadeldak met oranje, Vlaamse pannen en lichte knik. Staldeuren en kleine, vierkante vensters. Verschillende bouwsporen o.m. verschillend baksteengebruik.

RIJKSARCHIEF BRUGGE, Verzameling Kaarten en Plannen, nr. 1618: Kadastrale kaarten van Sijsele, Oostkamp, Zedelgem en Sint-Kruis (Sectie H), 1810.
RIJKSARCHIEF BRUGGE, Kaarten en plannen Mestdagh, nr. 1057: Figuratieve kaart van een kasteel, een hofstede en gronden onder de heerlijkheden Oostkamp en Nieuwenhove, eigendom van J. F. Rotsart, 19de eeuw.
RIJKSARCHIEF BRUGGE, Kaarten en plannen Watering van Blankenberge, nr. 1079: Kaart van een hofstede, Rustenburg genaamd, gelegen te Oostkamp (heerlijkheid Oostkamp, 2de, 3de, 16de, 19de, 47ste, 49ste begin, de heerlijkheid Nieuwenhove, 2de, 3de, 4de, 5de, 10de begin en de heerlijkheid Houtschen, 1ste begin), groot 91-2-8 gemeten, in het bezit van A. Boudins, gemaakt door M. Lauwers, 1785.
RIJKSARCHIEF BRUGGE, Kaarten en plannen Watering van Blankenberge, nr. 1085: Kaart van een hofstede, Rustenburg genaamd, gelegen te Oostkamp (heerlijkheid Oostkamp, 2de, 3de, 16de, 19de, 47ste, 49ste begin, de heerlijkheid Nieuwenhove, 2de, 3de, 4de, 5de, 10de begin en de heerlijkheid Houtschen, 1ste begin), groot 91-2-8 gemeten, in het bezit van A. Boudins, gemaakt door M. Lauwers, 1785.
RIJKSARCHIEF BRUGGE, Kaarten en plannen Watering van Blankenberge, nr. 1088: Kaart van een hofstede gelegen te Oostkamp (heerlijkheid Nieuwenhove, 15de, 16de, 18de begin en heerlijkheid Oostkamp, 2de, 10de, 19de begin), groot 82-2-37 gemeten, in het bezit van Jan Rotsart d'Hertaing, 19de eeuw.


Bron     : Vanwalleghem A. met medewerking van Creyf S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostkamp, Deel I: Deelgemeente Oostkamp, Deel II: Deelgemeenten Hertsberge, Ruddervoorde en Waardamme, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL30, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Vanwalleghem, Aagje


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: 18de-eeuwse hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/88087 (Geraadpleegd op 08-04-2020)