erfgoedobject

18de-eeuwse hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID: 88089   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/88089

Juridische gevolgen

Beschrijving

Wilgenbroekstraat nr. 72. 18de-eeuwse hoeve met losse bestanddelen, ten zuiden palend aan het kasteeldomein "Schoonhove" (cf. Boudewijnlaan nr. 85). De hoeve bestaat uit een dwars op de rijweg georiënteerd woonvolume en achteraan recente bijgebouwen o.m. loods. Rechtover het woonhuis ligt een stal, parallel met de straat. Verharde oprit die van de straat is afgeschermd met een rood beschilderd ijzeren toegangshekken met ingewerkte letters "A" en "B" tussen twee wit beschilderde betonnen palen. Ook omgevende haag van Hulst, Beuk en Taxus. De haagsamenstelling verwijst naar de hoge status van de boerderij.
Reeds weergegeven op de kaart van 1785 als "d'heer Drubbel hofstedeken"; afbeelding van het boerenhuis, de stal en een landgebouw aan de straatkant. Aangeduid op de kadastrale kaarten uit het begin van de 19de eeuw uit het Rijksarchief te Brugge als "d'heeren Drubbele lant en hofstedeken daer Pieter Ballegeer woont"; weergave van het boerenhuis en de stal. Afgebeeld met huidige configuratie - boerenhuis, stal en bakhuis - op de kadastrale kaart van 1810 uit het Rijksarchief te Brugge.
Verankerd en wit beschilderd boerenhuis met geïncorporeerd stalgedeelte aan de westzijde. Zwart gepekte plint. Voorgevel afgelijnd door een muizentandfries. Rechthoekige, beluikte vensters met bewaard, groen en wit beschilderd houtwerk. Links, stal/schuurvolume, evenwijdig met de straat; verankerde baksteenbouw onder een zadeldak met pannen. Bakhuis links van het toegangshekken, aan de straatkant; wit beschilderde baksteenbouw onder een zadeldak.

RIJKSARCHIEF BRUGGE, Verzameling Kaarten en Plannen, nr. 1618: Kadastrale kaarten van Sijsele, Oostkamp, Zedelgem en Sint-Kruis (Sectie H), 1810.
RIJKSARCHIEF BRUGGE, Kaarten en plannen Mestdagh, nr. 1057: Figuratieve kaart van een kasteel, een hofstede en gronden onder de heerlijkheden Oostkamp en Nieuwenhove, eigendom van J. F. Rotsart, 19de eeuw.
RIJKSARCHIEF BRUGGE, Kaarten en plannen Watering van Blankenberge, nr. 1079: Kaart van een hofstede, Rustenburg genaamd, gelegen te Oostkamp (heerlijkheid Oostkamp, 2de, 3de, 16de, 19de, 47ste, 49ste begin, de heerlijkheid Nieuwenhove, 2de, 3de, 4de, 5de, 10de begin en de heerlijkheid Houtschen, 1ste begin), groot 91-2-8 gemeten, in het bezit van A. Boudins, gemaakt door M. Lauwers, 1785.
RIJKSARCHIEF BRUGGE, Kaarten en plannen Watering van Blankenberge, nr. 1085: Kaart van een hofstede, Rustenburg genaamd, gelegen te Oostkamp (heerlijkheid Oostkamp, 2de, 3de, 16de, 19de, 47ste, 49ste begin, de heerlijkheid Nieuwenhove, 2de, 3de, 4de, 5de, 10de begin en de heerlijkheid Houtschen, 1ste begin), groot 91-2-8 gemeten, in het bezit van A. Boudins, gemaakt door M. Lauwers, 1785.
RIJKSARCHIEF BRUGGE, Kaarten en plannen Watering van Blankenberge, nr. 1088: Kaart van een hofstede gelegen te Oostkamp (heerlijkheid Nieuwenhove, 15de, 16de, 18de begin en heerlijkheid Oostkamp, 2de, 10de, 19de begin), groot 82-2-37 gemeten, in het bezit van Jan Rotsart d'Hertaing, 19de eeuw.
ZWAENEPOEL A., Inventaris van traditionele hagen als leidraad voor natuur- en landschapsbehoud en -herstel in West-Vlaanderen, WVI in opdracht van de provincie West-Vlaanderen, Brugge, 2005, p. 282.


Bron     : Vanwalleghem A. met medewerking van Creyf S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostkamp, Deel I: Deelgemeente Oostkamp, Deel II: Deelgemeenten Hertsberge, Ruddervoorde en Waardamme, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL30, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Vanwalleghem, Aagje


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: 18de-eeuwse hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/88089 (Geraadpleegd op 06-04-2020)