erfgoedobject

Kasteelhoeve

bouwkundig element
ID
88103
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/88103

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Kasteelhoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Kasteeldreef nr. 11/ Talieweg. Voormalige "KASTEELHOEVE" van het kasteel "Bulskampveld", cf. uithangbord op hoek met de Talieweg. Vrij imposante hoeve met hoger opgetrokken hoektravee, gebouwd in het tweede kwart van de 19de eeuw en deels herbouwd in de jaren 1940, bestaande uit een woonhuis (nok evenwijdig met de straat), een loodrecht op de straat georiënteerde stalling en een kleine schuur ter afsluiting van het perceel.
Historiek. Volgens het primitief kadasterplan is de nog onbebouwde grond circa 1835 eigendom van de Bruggeling Jean-Charles Veranneman de Watervliet, die in de eerste helft van de 19de eeuw vele gronden bezit in Hertsberge. Op de Atlas der Buurtwegen (circa 1843) wordt de hoeve voor het eerst weergeven. Ze bestaat uit een vrijstaand woonhuis en dwarse stalling en is gelegen aan een "Chemin particulier". In 1851 registreert het kadaster de bouw van de hoeve op een perceel dat voorheen wordt ingenomen door "dennebosch" en eigendom is van barones Elisabeth Le Candèle de Gyseghem-de Robiano. De vrijstaande woning wordt op de hoek van het perceel ingesloten door een lange stal- en schuurvleugel op L-vormige plattegrond. Bouwdata van de respectievelijke gebouwen zijn volgens het kadaster 1844 en 1853. Barones Le Candèle de Gyseghem laat in dezelfde periode een kasteel, kasteel "Bulskampveld", bouwen ten noordoosten van de hoeve (cf. straatinleiding). Op de Atlas van Vandermaelen (1846-1854) wordt de hoeve aangeduid als (maison de) "Campagne". In 1859 wordt in het kadaster naar aanleiding van een "vergissing van oppervlakte" een "hernieuwde inschrijving" gedaan. Op de schets verschijnt de hoeve nu als een aangesloten geheel.
In 1923 meldt het kadaster als eigenaar baron Alfred d'Huart uit Brussel en in 1929 Benedikt Gilles de Pélichy uit Snellegem. De huidige hoeve dateert echter bijna volledig van circa 1946, wanneer de hoeve in opdracht van de familie de Pélichy gedeeltelijk wordt herbouwd en de huidige configuratie krijgt i.e. op L-vormige plattegrond en met achteraan een losse stal, schuur en bijgebouwtje langs de Talieweg.
Beschrijving. Verankerde en wit beschilderde hoeve met gepekte plint en afgedekt door pannen zadeldaken. Mogelijk bewaarde 19de-eeuwse kern, doch grondig herbouwd in de eerste helft van de 20ste eeuw. Eénlaags woonhuis van vier traveeën met ten oosten een travee opgetrokken tot twee bouwlagen. De nok van het woonhuis loopt evenwijdig met de straat, het hogere deel op de hoek met de Talieweg is afgedekt door een klein schilddak. Lage deuringang en grote rechthoekige openingen met wit en grijs beschilderde luiken en vensterbanken van oranje schaliën. Grote T-vensters met kleine roedenverdelingen. Baksteenfries onder de bedaking.
Dwars op de weg staand, paalt ten noorden van het woonhuis een stalvleugel onder pannen zadeldak met lichte overkraging en met wit en grijs beschilderde staldeuren. Achteraan staat een wit beschilderde en verankerde bakstenen schuur onder pannen zadeldak met lichte overkraging.
Aan de Talieweg, onbeschilderde bakstenen muur geleed door licht geprofileerde penanten, gebouwd tot aan een 19de-eeuws schuurtje. Aan de muur hangen nog enkele ringen, waar men paarden aan kon vastbinden.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Oostkamp, 1851/47, 1959/79.
KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Hertsberge, 1946/16.
KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 212: Kadastrale legger, artikels 64 en 236.
BOULJON B., Het Oostkamp, Ruddervoorde, Hertsberge en Waardamme van toen, Brugge, 1984, p. 80.
BOULJON B., Feest in Hertsberge 1894-1994. Een eeuw parochiekerk Sint-Jan-Evangelist, Oostkamp, 1994.


Bron     : Vanwalleghem A. met medewerking van Creyf S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostkamp, Deel I: Deelgemeente Oostkamp, Deel II: Deelgemeenten Hertsberge, Ruddervoorde en Waardamme, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL30, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Vanwalleghem, Aagje


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kasteelhoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/88103 (Geraadpleegd op 26-02-2021)