Gemeenteschool

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Oostkamp
Deelgemeente Hertsberge
Straat Lodistraat
Locatie Lodistraat 123, Oostkamp (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oostkamp (adrescontroles: 17-10-2007 - 17-10-2007).
  • Inventarisatie Oostkamp (geografische inventarisatie: 04-01-2006 - 31-12-2006).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gemeenteschool

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Lodistraat nr. 123. Voormalige "GEMEENTE / SCHOOL / ANNO 1868" cf. natuurstenen opschrift op voorgevel.
Historiek. Reeds in de zittingen van de gemeenteraad van Oostkamp van 16 juli, 21 augustus en 18 september 1866 wordt een grondruil bediscussieerd om er een "degelijk" gebouw voor een gemengde gemeenteschool op te trekken. Deze ruil gebeurt op 1 juni 1867 tussen landbouwer Albertus Carels en de gemeente Oostkamp. De aanbesteding voor de bouw van het schooltje wordt toegekend aan Karel Lambert uit Oostkamp; aan gemeenteraadslid Clement Verschuere die op de toenmalige wijk Hertsberge woont, wordt gevraagd op te treden als opzichter van de werken. In april 1919 wordt het onderwijs in de gemeenteschool overgenomen door de zusters apostolinnen (die sinds 1874 een kloosterschool hadden cf. Wingensestraat nr. 10), omdat de twee onderwijzers in de oorlog overlijden. In de jaren 1960 wordt de school opgeheven en wordt het gebouwtje aangepast tot woonhuis, mogelijk is het volume daarbij volledig herbouwd cf. gewijzigde verhoudingen.
Beschrijving. Het schooltje bestaat uit een hoofdvolume met de klaslokalen aan de straatkant en achteraan aansluitend een dwarsvolume met het onderwijzershuis. Een oude foto toont een dubbelhuisje van drie traveeën met met centraal een rondboogingang met deur onder hoog bovenlicht met fraaie roedenverdelingen, tussen twee hoge beluikte ramen. Het bakstenen gebouwtje, afgedekt door een licht overkragend zadeldak, heeft een kleine voortuin met een haagje afgezet.
Thans is het voorhuis een breedhuis van twee bouwlagen en drie traveeën onder een vernieuwd zadeldak met pannen. Aan weerszijden van dit hoofdvolume; twee kleine volumes van één bouwlaag onder zadeldaken met pannen aangebouwd. Hoofdgebouw met gecementeerde gevels op een donkergrijze plint. Centrale toegang, bereikbaar via twee treden. Gewijzigde muuropeningen in de voorgevel cf. weergave van de oorspronkelijke voorgevel op een oude foto, daterend van vóór de renovatie en aanpassing tot woonhuis in de jaren 1960. Thans zijn de vensters in de voorgevel verbreed cf. drielichten in de eerste en derde travee en rechthoekige deuropening. Vernieuwd zadeldak en houtwerk. Achtergelegen bakstenen vleugel van één bouwlaag, dwars op de klassenvleugel aan de straatkant, onder zadeldak met pannen. Gevels voorzien van grote rechthoekige vensters en verscheidene toegangsdeuren.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Oostkamp, 1867/9, 1868/16.
BOULJON B., Feest in Hertsberge 1894-1994. Een eeuw parochiekerk Sint-Jan-Evangelist, Oostkamp, 1994, p. 11-12.
BOULJON B., Oostkamp, Hertsberge, Ruddervoorde en Waardamme in oude prentkaarten, Zaltbommel, 1981, nr. 23.
CLAEYS G., Kroniek van Oostkamp, Brugge, 1985, p. 283, 287.
VLAMYNCK J., Hertsberge, in Bos en Beverveld. Jaarboek 1985, nr. 18, p. 125.

Bron: Vanwalleghem A. met medewerking van Creyf S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostkamp, Deel I: Deelgemeente Oostkamp, Deel II: Deelgemeenten Hertsberge, Ruddervoorde en Waardamme, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL30, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Vanwalleghem, Aagje

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Lodistraat

Lodistraat (Oostkamp)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.