erfgoedobject

Hoeve met schuur

bouwkundig element
ID
88116
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/88116

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve met schuur
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Hoeve met schuur gelegen nabij de hoek met de Breeweg. Voor het eerst afgebeeld op een kaart uit het begin van de 19de eeuw die wordt bewaard in het Rijksarchief te Brugge en op het primitief kadasterplan (circa 1835): weergave van een in twee eenheden opgedeeld woonhuis, waarvan het westelijke met bijhorende schuur. Vergroting van de schuur vermoedelijk in de tweede helft 19de eeuw confer bouwsporen op zijgevel. Heden zijn beide voormalige wooneenheden samengebracht tot één woonhuis, (vrij grondig) gerenoveerd in de loop van 2006.

Boerenwoning evenwijdig met de straat georiënteerd; schuur ten westen loodrecht op de straat. Verankerde baksteenbouw onder zadeldaken met pannen. Eénlagig woonhuis van vier traveeën met witgeschilderde zijgevels en vernieuwd houtwerk naar oud model. Schuur met centrale poort aan erfzijde en recent toegemetste muuropeningen in de achtergevel. Sporen van een kleinere puntgevel in de noordelijke zijgevel. Met gras begroeid erf met omliggende haag rond de bebouwing.

  • RIJKSARCHIEF BRUGGE, Kaarten en plannen Mestdagh, nr. 1101: Oostkamp, Plannen van eigendommen, eigendom van weduwe J. van den Wouwere, geboren Isabelle Beaucourt en Jeanette Beaucourt 19de eeuw.

Bron: VANWALLEGHEM A. met medewerking van CREYF S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostkamp, Deel I: Deelgemeente Oostkamp, Deel II: Deelgemeenten Hertsberge, Ruddervoorde en Waardamme, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL30, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanwalleghem, Aagje
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Hoeve met schuur [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/88116 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.