erfgoedobject

Boerenarbeiderswoning

bouwkundig element
ID: 88136   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/88136

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Boerenarbeiderswoning
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Scharestraat nr. 7. Boerenarbeiderswoning met drie bijhorende landgebouwen, volgens het kadaster gebouwd in 1902. Gelegen in de wijk de Schare, die tot Hertsberge in 1919 een zelfstandige gemeente wordt, bij Ruddervoorde hoort. Het meest noordelijk gelegen bijgebouw is oorspronkelijk een woonhuis, gebouwd op het einde van de 18de of het begin van de 19de eeuw cf. weergave op het primitief kadasterplan (circa 1835) en de afwezigheid van bebouwing op de Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van Graaf de Ferraris (1770-1778). In 1839 wordt het bestaande woonhuis opgesplitst in twee woongedeeltes. Verkoop in 1885 aan Carolus Vandecasteele, strooidekker te Ruddervoorde, die het woongedeelte bij de straat laat afbreken. In 1902 wordt de boerenarbeiderswoning aan de straatkant met twee achterliggende bijgebouwen gebouwd in opdracht van Hektor Lievens, brouwer te Zedelgem.
Boerenarbeiderswoning van drie travee├źn onder een zadeldak met pannen en een lichte knik. Verankerde baksteenbouw op een blauw beschilderde plint. Quasi rechthoekige openingen onder strek: centrale deur met bovenlicht aan weerszijden geflankeerd door een beluikt venster met vernieuwd houtwerk. Zijgevel met rondboogvenster met in het bovenlicht de originele vorkverdeling. Rechts van de woning staat een afsluiting van betonplaten.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Ruddervoorde, 1839/4, 1903/8.
KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 212: Kadastrale legger, Ruddervoorde, artikel 575.


Bron     : Vanwalleghem A. met medewerking van Creyf S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostkamp, Deel I: Deelgemeente Oostkamp, Deel II: Deelgemeenten Hertsberge, Ruddervoorde en Waardamme, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL30, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Vanwalleghem, Aagje


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Boerenarbeiderswoning [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/88136 (Geraadpleegd op 25-05-2020)