erfgoedobject

Langgevelhoeve

bouwkundig element
ID: 88137   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/88137

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Langgevelhoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Scharestraat nr. 27/ Sterredreef. Langgevelhoeve gelegen op de hoek met de Sterredreef, in het gehucht Kortekeer en tot het ontstaan van de zelfstandige gemeente Hertsberge in 1919 deel uitmakend van het grondgebied Ruddervoorde. Oorspronkelijk gebouwd bij een nu verdwenen 18de-eeuwse site, weergegeven op de kaart van 1718 van landmeter Jan Verhaeghe uit het Stadsarchief van Brugge en aangeduid als "de disch van Ste anna hofstede". Thans verdwenen site afgebeeld op de Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van Graaf de Ferraris (1770-1778), bestaande uit twee loodrecht op de straat gelegen pachterswoningen met een bijhorend landgebouw in de boomgaard. Het hierbij gebouwde en thans bewaarde woonhuis dateert van het einde van de 18de of het begin van de 19de eeuw cf. weergave op het primitief kadasterplan (circa 1835) en afwezigheid op de Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van Graaf de Ferraris (1770-1778). Circa 1835 volgens het kadaster in het bezit van en bewoond door de weduwe en de kinderen van Jan Verhaeghe, die in 1869 het landgebouw in de boomgaard laten afbreken en het woonhuis uitbreiden met het stalgedeelte (kant Sterredreef). De twee pachterswoningen worden niet meer weergegeven op het kadasterplan van 1869. Ten laatste in 1882 zorgt Joseph Verhaeghe voor een tweede vergroting van het woonhuis.
Eénlagige langgevelwoning, bestaande uit een woongedeelte links (vijf traveeën) en stalgedeelte rechts (twee traveeën) onder een zadeldak met Vlaamse pannen en met lichte knik. Verankerde, wit beschilderde gevels op een zwart beschilderde plint. Eenvoudige rechthoekige muuropeningen met vernieuwd houtwerk en ter hoogte van de vensters bewaarde duimen. Voormalig stalgedeelte met twee staldeuren in voorgevel en laadluik in zijgevel; vermoedelijk is de voormalige stalling omgebouwd cf. vensters. Daarachter bijgebouwd volume met garage.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Ruddervoorde, 1869/46, 1885/80.
STADSARCHIEF BRUGGE, Verzameling kaarten en plannen, nr. 76: Kaart van de bezittingen van de abdij van Cysoing te Oostkamp, Ruddervoorde en Wingene in gebruik door de proosdij van Hertsberge, door Jan Verhaeghe, beëdigd landmeter, 1718.


Bron     : Vanwalleghem A. met medewerking van Creyf S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostkamp, Deel I: Deelgemeente Oostkamp, Deel II: Deelgemeenten Hertsberge, Ruddervoorde en Waardamme, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL30, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Vanwalleghem, Aagje


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Langgevelhoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/88137 (Geraadpleegd op 04-06-2020)