erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID: 88138   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/88138

Juridische gevolgen

Beschrijving

Scharestraat nr. 33/ Sterredreef. Vrij gaaf bewaarde 18de-eeuwse hoeve met losse bestanddelen in U-vorm gelegen rond een centraal, onverhard erf met bomen en struiken. Gelegen in de wijk Kortekeer ten zuiden van de Sterredreef en tot het ontstaan van Hertsberge als zelfstandige gemeente in 1919 deel van het grondgebied Ruddervoorde. Lange erfoprit omzoomd door bomen en een wit beschilderd betonhekken, eveneens doorlopend als afbakening van het erf.
Historiek. Hoeve reeds weergegeven op de kaart van 1718 van landmeter Jan Verhaeghe uit het Stadsarchief van Brugge als "mijnheer de lacoste hofstede". Afbeelding op de Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van Graaf de Ferraris (1770-1778), en ongewijzigd weergegeven op het primitief kadasterplan (circa 1835). Circa 1835 eigendom van Anna Vanhecke uit Brugge en bewoond door Jan Bonte. Vermelding op de Atlas der Buurtwegen (circa 1843) met "Ferme Boutens" en op de Atlas van Vandermaelen (1846-1854) met "Ferme". Volgens het kadaster laat Augustus Vanderhofstadt uit Brugge ten laatste in 1866 het woonhuis aan de achterzijde uitbreiden en de schuur en de stal uitbreiden en reconstrueren.
Beschrijving. Erf aan de oostkant afgebakend door het woonhuis met geïncorporeerde stalling van twee traveeën. Boerenhuis, evenwijdig met de straat gelegen, onder zadeldak met Vlaamse pannen. Wit beschilderde, zwaar verankerde baksteenbouw van vijf traveeën op zwarte gepekte plint. Links van de deur bevindt zich een opkamer van twee traveeën breed. Rechthoekige openingen met strekken van blote baksteen met wit beschilderde voegen. Vernieuwd houtwerk o.m. luiken.
Stal ten noordwesten van het woonhuis en loodrecht op de straat gelegen. Baksteenbouw onder een zadeldak met pannen. Muurvlechtingen in het metselwerk van de westgevel wijzen op een oudere kern en de vergroting van de stal met verhoging van de nok. Westgevel van de stal met schuifpoort, bovenliggend laadluik en kruisvormige verankering. Aan zuidzijde van het erf staat een schuur met dwarse doorrit en staldeur. Baksteenbouw onder zadeldak met golfplaten, achteraan later uitgebreid.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Ruddervoorde, 1869/47, 1885/81.
KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 212: Kadastrale legger, Ruddervoorde, artikel 963.
KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 212: Kadastrale legger, Hertsberge, artikel 168.
STADSARCHIEF BRUGGE, Verzameling kaarten en plannen, nr. 76: Kaart van de bezittingen van de abdij van Cysoing te Oostkamp, Ruddervoorde en Wingene in gebruik door de proosdij van Hertsberge, door Jan Verhaeghe, beëdigd landmeter, 1718.


Bron     : Vanwalleghem A. met medewerking van Creyf S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostkamp, Deel I: Deelgemeente Oostkamp, Deel II: Deelgemeenten Hertsberge, Ruddervoorde en Waardamme, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL30, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Vanwalleghem, Aagje


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/88138 (Geraadpleegd op 29-05-2020)