erfgoedobject

Hoeve

bouwkundig element
ID: 88139   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/88139

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Scharestraat nr. 37. Hoeve opklimmend tot het begin van de 18de eeuw cf. weergave op de kaart van landmeter Jan Verhaeghe van 1718 uit het Stadsarchief van Brugge. Gelegen in de wijk Kortekeer en tot het ontstaan van Hertsberge als zelfstandige gemeente in 1919 deel van de gemeente Ruddervoorde. Afgebeeld op de Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van Graaf de Ferraris (1770-1778). Ten laatste in 1866 wordt het woonhuis volgens het kadaster vergroot en de achterliggende schuur gereconstrueerd.
Bewaard woonhuis aan straatkant met daarachter bewaard volume van de voormalige schuur, thans gerenoveerd tot woonhuis. Eénlagig woonhuis aan de straatkant onder pannen zadeldak. Voorgevel met een met cement bezette plint en gecementeerde zijgevels. Linkertravee met voutekamer en -kelder. Eenvoudige rechthoekige vensters met betonnen lateien en vernieuwd houtwerk. Begraasde voortuin en rechts van het oorspronkelijke woonhuis grintweg met betonnen paal naar de achterliggende schuur.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Ruddervoorde, 1869/48.
KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 212: Kadastrale legger, Hertsberge, artikel 279.
STADSARCHIEF BRUGGE, Verzameling kaarten en plannen, nr. 76: Kaart van de bezittingen van de abdij van Cysoing te Oostkamp, Ruddervoorde en Wingene in gebruik door de proosdij van Hertsberge, door Jan Verhaeghe, beëdigd landmeter, 1718.


Bron     : Vanwalleghem A. met medewerking van Creyf S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostkamp, Deel I: Deelgemeente Oostkamp, Deel II: Deelgemeenten Hertsberge, Ruddervoorde en Waardamme, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL30, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Vanwalleghem, Aagje


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/88139 (Geraadpleegd op 03-08-2020)