De Leitekapel

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Oostkamp
Deelgemeente Ruddervoorde
Straat De Leiteweg
Locatie De Leiteweg zonder nummer, Oostkamp (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oostkamp (adrescontroles: 17-10-2007 - 17-10-2007).
  • Inventarisatie Oostkamp (geografische inventarisatie: 04-01-2006 - 31-12-2006).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed De Leitekapel

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Typologiepijlerkapellen

Beschrijving

De Leiteweg z.nr. "De Leitekapel", staande in de graskant langs de weg. Kleine pijlerkapel gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw en gebouwd in 2000 ter vervanging van een oudere kapel. Wit beschilderde constructie van grijze baksteen onder een zadeldakje met zwarte mechanische pannen. Getraliede rondboognis waarin zich een lage, houten sokkel bevindt met een beeld van een ongekroonde, op een sokkel staande Onze-Lieve-Vrouw en Kind. Vóór de kapel, vrijstaande, houten bank.

DEGRANDE V., Inventaris van de kapellen in West-Vlaanderen. Gemeente Oostkamp, in Inventaris van de kapellen in West-Vlaanderen. Oostkamp-Outrijve, Assebroek, 2005.

Bron: Vanwalleghem A. met medewerking van Creyf S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostkamp, Deel I: Deelgemeente Oostkamp, Deel II: Deelgemeenten Hertsberge, Ruddervoorde en Waardamme, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL30, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Vanwalleghem, Aagje

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van De Leiteweg

De Leiteweg (Oostkamp)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.