erfgoedobject

Kasteel Sint-Hubert

bouwkundig element
ID
88198
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/88198

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Kasteel Sint-Hubert
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Kasteel "Sint-Hubert". Klein kasteeldomein met toegangsdreef, aangelegd kasteelpark, koetshuis en bergplaats, gelegen ten oosten van de Kortrijksestraat. Het geheel is zichtbaar vanop de Kortrijksestraat en toegankelijk via Kortrijksestraat en een zuidelijke ontsluitingsdreef.

Historiek

Het kasteel is in 1906 opgetrokken in opdracht van ridder Paul van Outryve d'Ydewalle (1858-1930), burgemeester van Ruddervoorde tot 1920, en zijn echtgenote gravin Valerie du Val de Beaulieu. Paul van Outryve d'Ydewalle was de broer van de opdrachtgever van het kasteel "De Akker" aan de Proosdijstraat in Ruddervoorde (zie Proosdijstraat nr. 1), namelijk Eugène van Outryve d'Ydewalle. Voor de bouw van het kasteel "Sint-Hubert" en het bijhorende koetshuis wordt eerst een bestaande constructie, die reeds staat aangeduid op de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van Graaf de Ferraris (1770-1778), afgebroken. Een 18de-eeuws bijgebouwtje blijft staan en doet tot op heden dienst als bergplaats. Sinds het overlijden van Paul van Outryve d'Ydewalle in 1930 is het kasteel tot op heden eigendom van zijn kleinzoon Guy de Schietere de Lophem.
Het kasteel is ontworpen door architect Louis Ernest Charels, zie cartouche met inscriptie, die in de beginjaren van de 20ste eeuw rond Brugge heel wat realisaties op zijn naam heeft.

Kasteel

Kasteel in neo-Vlaamse renaissancestijl, zie typisch materiaalgebruik, volume- en geveluitwerking. Baksteenbouw met sierankers gecombineerd met traditioneel gebruik van euvillesteen voor de plint en de decoratieve elementen. Leien bedaking, onder meer het hoofdvolume onder zadeldak, in het zuiden afgeboord door een bakstenen zijtrapgevel.
De typische stijlkenmerken van de "Brugse" neobarok uiten zich in het voorkomen van kruiskozijnen, getrapte dakvensters, de cartouches en gevelstenen, de kruiskozijnen, de vensteromlijstingen, de als banden doorgetrokken onder-, boven- en tussendorpels, de balkonbalusters enzovoort. Hoofdvolume op een quasi rechthoekige plattegrond met aan de noord-, oost- en westkant verspringende uitsprongen, veelal uitgewerkt als diverse torenvolumes of met trapgevels. Voorgevel met centraal een inspringende toegangstravee, toegankelijk via enkele trappen en een bordes. Boven de in euvillesteen uitgewerkte toegangstravee prijken de wapenschilden van de opdrachtgevende families van Outryve d'Ydewalle en du Val de Beaulieu. Op een boogveldcartouche in de trapgevel links is een afbeelding verwerkt van Sint-Hubertus, zie jachthoorn en hert. Rechts van de toegangstravee is een travee uitgewerkt als een hoge, rechthoekige toren met een op rondbogenfries uitkragende bovenbouw. Een tweede ingang bevindt zich in een als slanke, ronde toren uitgewerkt noordelijk zijvolume; rondboogdeurtje onder een kleine luifel, ondersteund door een natuurstenen zuil, bereikbaar via enkele trappen. De achtergevel is opgebouwd uit twee halfronde uitbouwen, waartussen een lager volume met grote vensters en centrale ingang bereikbaar via treden. Overal bewaard, rood beschilderd houtwerk o.m. vensters met kleine roedenverdelingen in de bovenlichten. Cartouches met opschriften "GEBOUWD / IN 1906" en "CHARELS / BOUWMEESTER / BRUGGE / 1906". Interieur. Het kasteel mocht niet worden bezocht.

Koetshuis

Neobarok koetsgebouw op U-vormig grondplan. Centraal twee rechthoekige, rood beschilderde poorten, geflankeerd door vooruitspringende, met trapgevels uitgewerkte zijvolumes, waarvan de linker is ingenomen door paardenboxen. Tegenaan de westzijde van het koetsgebouw, hondenren.
Bijgebouw met oudere kern, zie 18de-eeuwse(?) balkenstructuur. Baksteenbouw onder pannen zadeldak met zwarte, mechanische pannen. Drie rechthoekige inritten(?), heden in gebruik als bergplaats.

Park

Hoofdtoegang tot het parkdomein vanaf de Kortrijksesteenweg gemarkeerd door bakstenen hekpijlers, wegverharding in rode porfiersteenslag, zijtoegang vanaf zuidelijke ontsluitingsdreef.
In opzet klassiek ingedeeld domein met centrale gazonpartijen ten oosten, ten zuiden en ten westen, een grotendeels ommuurde moestuin ten noorden met centrale toegangen en een rondgaand wegen- en padenpatroon. Zichtrelatie op het kasteel vanaf de Kortrijksestraat.
Bewaarde parkaanleg met kenmerken van vroeg 20ste-eeuwse landschappelijke vormgeving met parkboomgroepen (onder meer plataan en linde), parkbomen (onder meer beuk, tulpenboom, tamme kastanje, mammoetboom, moseik, den en levensboom), heestermassieven (o.m. rododendron, aucuba), rozenperken, verwaarloosde moestuinruimte en afzomende meidoornhaag. Resterende parkbosbestanden met hoofdzakelijk Amerikaanse eik en es en hazelaar in de struiklaag. Ten noorden thans grotendeels verlaten moestuin met gedeeltelijk bewaarde hoge fruitmuren en vervallen serre.

  • Brugge, Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207: Mutatieschetsen, Ruddervoorde, 1908/8.
  • Brugge, Kadasterarchief West-Vlaanderen, 212: Kadastrale legger, Ruddervoorde, 2299.
  • CONSTANDT L. (red.) 1988: Stenen herleven. 111 jaar kunstige herstellingen in Brugge, 1877-1988, Brugge, 201.
  • www.grand-armorial.net

Bron     : Vanwalleghem A. met medewerking van Creyf S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostkamp, Deel I: Deelgemeente Oostkamp, Deel II: Deelgemeenten Hertsberge, Ruddervoorde en Waardamme, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL30, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2004


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kasteel Sint-Hubert [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/88198 (Geraadpleegd op 03-03-2021)