erfgoedobject

Begin-20ste-eeuwse hoeve

bouwkundig element
ID
88205
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/88205

Juridische gevolgen

Beschrijving

Kortrijksestraat nr. 515. Begin 20ste-eeuwse hoeve gelegen aan de steenweg en bestaande uit een woonhuis met aanpalende schuur, samen onder één dak. Ten zuidoosten paalt een bergruimte. De hoeve met berghok is volgens het kadaster gebouwd in 1905 op vraag van de Brugse officier Jan Biesemortel. Later zijn ten oosten nog enkele kleinere bijgebouwen opgetrokken. In de jaren 1950 is de hoeve eigendom van de aannemersfamilie Decloedt uit Brussel/Brugge, die in die periode verschillende eigendommen bouwt op de zuidoostelijk gelegen gronden langs de Kortrijksestraat (cf. nrs. 511, 513 en 521). Ten zuiden van de hoeve loopt een dreef die deel uitmaakt van de drevenstructuur van de Munkenbossen.
Verankerde baksteenbouw onder een zadeldak met Vlaamse pannen en lichte overkraging. Eénlaags woondeel van vijf traveeën geritmeerd door getoogde openingen o.m. de centraal gesitueerde voordeur. Vensters met bewaard schrijnwerk en luiken; gewijzigde voordeur. Zuidelijke zijgevel met twee hoge, maar smalle vensteropeningen. Overal natuurstenen onderdorpels. Schuur/stalvolume met getoogde inrit waarin een dubbele houten poort. Voorts enkele kleinere vensteropeningen, luchtsleuven en sporen van een gedichte deuropening. Kasseibestrating vóór het woonhuis, onverhard wegdek vóór de schuur. Lager berghok onder een zadeldak.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Ruddervoorde, 1906/10.
KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 212: Kadastrale legger, artikel 1931.


Bron     : Vanwalleghem A. met medewerking van Creyf S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostkamp, Deel I: Deelgemeente Oostkamp, Deel II: Deelgemeenten Hertsberge, Ruddervoorde en Waardamme, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL30, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Vanwalleghem, Aagje


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Begin-20ste-eeuwse hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/88205 (Geraadpleegd op 19-06-2021)