erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
88242
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/88242

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve met losse bestanddelen
    Deze vaststelling is geldig sinds

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed 18de-eeuwse hoeve
    Deze vaststelling was geldig van tot

Beschrijving

18de-eeuwse hoeve met losse bestanddelen gelegen in "Het Geley", net ten zuiden van de Poversbeek. Bewaarde volumes met sterk verbouwd woonhuis. Reeds weergegeven op de Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van Graaf de Ferraris (1770-1778), en daterend van na 1726 confer afwezigheid van bebouwing op de ommeloper van Ruddervoorde van 1724-1729. Woonhuis teruggaand tot de 18de eeuw, doch recent sterk gerenoveerd. Omstreeks 1835 eigendom van de heer Nieuwland en bewoond door Alex Goethals. Bakhuis volgens het kadaster daterend van 1884. Schuur niet afgebeeld op historisch kaartmateriaal of geregistreerd in het kadaster, maar vermoedelijk eveneens teruggaand tot de 18de of 19de eeuw.
Woonhuis met schuur evenwijdig aan de straat en bakhuis gelegen tussen het woonhuis en de straat. Baksteenbouw onder zadeldaken met pannen, bij de schuur met overkraging. Schuur met stalgedeelte aan de noordzijde van de dwarse doorrit.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Ruddervoorde, 1885/71, 1941/19.

Bron: VANWALLEGHEM A. met medewerking van CREYF S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostkamp, Deel I: Deelgemeente Oostkamp, Deel II: Deelgemeenten Hertsberge, Ruddervoorde en Waardamme, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL30, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanwalleghem, Aagje
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Hoeve met losse bestanddelen [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/88242 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Gemeente Oostkamp

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.